Поиск авто: расширенный поиск

UAH
UAH
USD
EUR

Автоправо

Листи, роз'яснення

Щодо класифiкацiї автомобiлiв у некомплектному станi
ВИСНОВОК N 2/60. Про скасування рiшення про державну реєстрацiю нормативно-правового акта
Роз'яснення щодо ввезення громадянами на митну територiю України транспортних засобiв при переселеннi на постiйне мiсце проживання
Про окремi питання квалiфiкацiї порушень митних правил при перемiщеннi громадянами транспортних засобiв
Щодо iдентифiкацiйних номерiв транспортних засобiв
Щодо продовження термiну тимчасового ввезення на митну територiю України транспортних засобiв громадянами
Щодо ввезення транспортних засобiв громадянами-резидентами на митну територiю України з метою транзиту
Щодо окремих питань ввезення транспортних засобiв на митну територiю України
У доповнення до листа Держмитслужби України вiд 11.05.07 N 10/1-4/794-ЕП
Роз'яснення щодо ввезення громадянами на митну територiю України транспортних засобiв при переселеннi на постiйне мiсце проживання
Щодо Правил митного контролю та оформлення транспортних засобiв, що перемiщуються через кордон України, затверджених наказом Держмитслужби України вiд 17.11.05 N 1118
Щодо порядку видачi Посвiдчення на реєстрацiю транспортного засобу в органах ДАI МВС України громадянам-нерезидентам
Щодо тимчасового ввезення вантажних транспортних засобiв громадянами
Щодо набуття чинностi Законом України вiд 06.07.2005 N 2739-IV "Про деякi питання ввезення на митну територiю України транспортних засобiв"
Щодо транзиту через митну територiю України транспортних засобiв
Щодо тимчасового ввезення транспортних засобiв громадянами
Про митне оформлення транспортних засобiв у якостi гуманiтарної допомоги
Щодо митного оформлення транспортних засобiв
Про перемiщення громадянами транспортних засобiв iндивiдуального користування з метою тимчасового ввезення в Україну (вивезення з України)
Щодо використання бланкiв посвiдчень про реєстрацiю транспортних засобiв старого зразка
Про тимчасове ввезення транспортних засобiв громадянами-нерезидентами як несупроводжуваного багажу
Щодо забезпечення контролю за стягненням платежiв при ввезеннi для вiльного обiгу транспортних засобiв громадянами
Щодо ввезення громадянами в Україну мотоциклiв для постiйного користування
Щодо видачi Посвiдчення про реєстрацiю транспортного засобу при його тимчасовому ввезеннi громадянином-нерезидентом та зворотного вивезення такого транспортного засобу
Про подання документiв, що пiдтверджують проведення сертифiкацiї транспортних засобiв, якi ввозяться громадянами для вiльного обiгу
З метою забезпечення реалiзацiї вимог Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобiв
Про сертифiкацiю транспортних засобiв
Щодо ввезення транспортних засобiв на митну територiю України громадянами - нерезидентами
Про деякi питання ввезення на митну територiю України транспортних засобiв
До листа вiд 24.05.2006 р. N 11/2-10/5619-ЕП
Щодо взаємодiї з МВС України
Стосовно деяких особливостей митного контролю та митного оформлення
Стосовно окремих особливостей митного контролю та митного оформлення
Про надання роз'яснень
Про визначення способу перемiщення та сплати податкiв при оформленнi причепiв та мотоциклiв, що ввозяться для вiльного використання
Щодо митного оформлення кузовiв та шасi
Щодо надання пiльг з оподаткування транспортних засобiв, що ввозяться на митну територiю України у разi переселення громадян на постiйне проживання в Україну.
Щодо визначення державного органу, якому подаються документи, що пiдтверджують проведення сертифiкацiї транспортних засобiв
Про пiдтвердження суми, що виплачується працiвникам дипломатичної служби України у зв
Щодо тимчасового вивезення транспортних засобiв
Визначення вартостi спецiальних дорожнiх транспортних засобiв
Методи визначення року виготовлення дорожньо-транспортних засобiв
Щодо митного оформлення транспортних засобiв, ввезених iз Молдови та США
Про порядок ввезення автотранспорту віком більше ніж 8 років
Щодо реєстрацiйних документiв на транспортнi засоби в РБ
Щодо реєстрацiйних документiв на транспортнi засоби

Про тимчасове ввезення транспортних засобiв громадянами-нерезидентами як несупроводжуваного багажу

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

05.04.2006 р.N 11/2-10/3597-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць, митниць


Про тимчасове ввезення транспортних засобiв громадянами-нерезидентами як несупроводжуваного багажу

     У зв'язку iз зверненнями митних органiв щодо надання роз'яснень стосовно порядку митного оформлення транспортних засобiв, що надходять в Україну з метою тимчасового користування на цiй територiї як несупроводжуваний багаж та отримуються громадянами-нерезидентами, повiдомляємо наступне.

     Вiдповiдно до статтi 1 Закону України вiд 13.09.01 N 2681-III "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарiв та транспортних засобiв, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України" несупроводжуваний багаж - вiдправленi власником (або за його дорученням - iншою фiзичною чи юридичною особою) особистi речi та товари, що перетинають митний кордон України окремо вiд власника.

     Згiдно з вимогами пункту 2.4 Порядку декларування валютних цiнностей, цiнностей, предметiв, що перемiщуються через митний кордон України громадянами, i оформлення митної декларацiї, затвердженого наказом Державної митної служби вiд 22.11.01 N 763 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 07.12.01 за N 1020/6211, несупроводжуваний багаж декларується письмово.

     Вiдповiдно до положень Порядку митного оформлення несупроводжуваного багажу, що перемiщується через митний кордон України, затвердженого наказом Державної митної служби вiд 08.10.99 N 645 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 29.10.99 за N 739/4032, факт вiдправлення несупроводжуваного багажу (далi - НСБ) iз-за кордону зазначається в митнiй декларацiї, яка заповнюється власником в одному примiрнику на прикордоннiй митницi при в'їздi в Україну.

     Митна декларацiя, засвiдчена вiдтиском особистої номерної печатки посадової особи митного органу, залишається у власника НСБ.

     При отриманнi НСБ власник подає митницi митну декларацiю, у якiй заявлено про НСБ, предмети, валюту та цiнностi, пропущенi при в'їздi в Україну.

     У разi отримання НСБ особою, яка дiє за дорученням власника, ця особа подає митницi митну декларацiю власника НСБ та вiдповiдне нотарiально засвiдчене доручення.

     Враховуючи викладене, у разi отримання громадянами-нерезидентами транспортних засобiв, якi надiйшли в Україну з метою тимчасового використання на цiй територiї як несупроводжуваний багаж, такi громадяни або уповноваженi ними особи подають митному органу, який здiйснює митне оформлення, митну декларацiю, форму якої затверджено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.07.97 N 748 "Про перелiк вiдомостей, що оголошуються громадянами за встановленою формою у разi перемiщення ними через митний кордон України товарiв та iнших предметiв", та письмове зобов'язання про зворотне вивезення.

     Митним органам забезпечити здiйснення облiку таких транспортних засобiв та контроль за виконанням зобов'язання про зворотне вивезення.

Перший заступник Голови СлужбиО.О.Федоров
Загрузка...