Поиск авто: расширенный поиск

UAH
UAH
USD
EUR

Автоправо

Листи, роз'яснення

Щодо класифiкацiї автомобiлiв у некомплектному станi
ВИСНОВОК N 2/60. Про скасування рiшення про державну реєстрацiю нормативно-правового акта
Роз'яснення щодо ввезення громадянами на митну територiю України транспортних засобiв при переселеннi на постiйне мiсце проживання
Про окремi питання квалiфiкацiї порушень митних правил при перемiщеннi громадянами транспортних засобiв
Щодо iдентифiкацiйних номерiв транспортних засобiв
Щодо продовження термiну тимчасового ввезення на митну територiю України транспортних засобiв громадянами
Щодо ввезення транспортних засобiв громадянами-резидентами на митну територiю України з метою транзиту
Щодо окремих питань ввезення транспортних засобiв на митну територiю України
У доповнення до листа Держмитслужби України вiд 11.05.07 N 10/1-4/794-ЕП
Роз'яснення щодо ввезення громадянами на митну територiю України транспортних засобiв при переселеннi на постiйне мiсце проживання
Щодо Правил митного контролю та оформлення транспортних засобiв, що перемiщуються через кордон України, затверджених наказом Держмитслужби України вiд 17.11.05 N 1118
Щодо порядку видачi Посвiдчення на реєстрацiю транспортного засобу в органах ДАI МВС України громадянам-нерезидентам
Щодо тимчасового ввезення вантажних транспортних засобiв громадянами
Щодо набуття чинностi Законом України вiд 06.07.2005 N 2739-IV "Про деякi питання ввезення на митну територiю України транспортних засобiв"
Щодо транзиту через митну територiю України транспортних засобiв
Щодо тимчасового ввезення транспортних засобiв громадянами
Про митне оформлення транспортних засобiв у якостi гуманiтарної допомоги
Щодо митного оформлення транспортних засобiв
Про перемiщення громадянами транспортних засобiв iндивiдуального користування з метою тимчасового ввезення в Україну (вивезення з України)
Щодо використання бланкiв посвiдчень про реєстрацiю транспортних засобiв старого зразка
Про тимчасове ввезення транспортних засобiв громадянами-нерезидентами як несупроводжуваного багажу
Щодо забезпечення контролю за стягненням платежiв при ввезеннi для вiльного обiгу транспортних засобiв громадянами
Щодо ввезення громадянами в Україну мотоциклiв для постiйного користування
Щодо видачi Посвiдчення про реєстрацiю транспортного засобу при його тимчасовому ввезеннi громадянином-нерезидентом та зворотного вивезення такого транспортного засобу
Про подання документiв, що пiдтверджують проведення сертифiкацiї транспортних засобiв, якi ввозяться громадянами для вiльного обiгу
З метою забезпечення реалiзацiї вимог Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобiв
Про сертифiкацiю транспортних засобiв
Щодо ввезення транспортних засобiв на митну територiю України громадянами - нерезидентами
Про деякi питання ввезення на митну територiю України транспортних засобiв
До листа вiд 24.05.2006 р. N 11/2-10/5619-ЕП
Щодо взаємодiї з МВС України
Стосовно деяких особливостей митного контролю та митного оформлення
Стосовно окремих особливостей митного контролю та митного оформлення
Про надання роз'яснень
Про визначення способу перемiщення та сплати податкiв при оформленнi причепiв та мотоциклiв, що ввозяться для вiльного використання
Щодо митного оформлення кузовiв та шасi
Щодо надання пiльг з оподаткування транспортних засобiв, що ввозяться на митну територiю України у разi переселення громадян на постiйне проживання в Україну.
Щодо визначення державного органу, якому подаються документи, що пiдтверджують проведення сертифiкацiї транспортних засобiв
Про пiдтвердження суми, що виплачується працiвникам дипломатичної служби України у зв
Щодо тимчасового вивезення транспортних засобiв
Визначення вартостi спецiальних дорожнiх транспортних засобiв
Методи визначення року виготовлення дорожньо-транспортних засобiв
Щодо митного оформлення транспортних засобiв, ввезених iз Молдови та США
Про порядок ввезення автотранспорту віком більше ніж 8 років
Щодо реєстрацiйних документiв на транспортнi засоби в РБ
Щодо реєстрацiйних документiв на транспортнi засоби

Щодо ввезення транспортних засобiв на митну територiю України громадянами - нерезидентами

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

25.09.2002р.N 11/4-09-8645-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Щодо ввезення транспортних засобiв на митну територiю України громадянами - нерезидентами

     Для врахування в роботi повiдомляємо, що Держмитслужба України одержала лист Мiнiстерства юстицiї України вiд 10.09.02 N 23-37-95 з роз'ясненнями щодо порядку застосування деяких норм законодавства України, якими регулюється порядок тимчасового ввезення громадянами - нерезидентами транспортних засобiв на митну територiю Українi.

     Вiдповiдно до частини сьомої статтi 71 Митного кодексу України тимчасове ввезення легкового транспортного засобу (код 87.03 за Гармонiзованою системою опису та кодування товарiв) дозволяється нерезидентам - суб'єктам господарської дiяльностi (включаючи представництва iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi незалежно вiд кiлькостi фiлiй) та нерезидентам - фiзичним особам, визначеним у момент перетину митного кордону України власниками таких транспортних засобiв, або членам їх сiмей (дружина, чоловiк, дiти, батьки) для власних потреб.

     Закон України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарiв та транспортних засобiв, що ввозяться (пересилаються) на митну територiю України" встановлює порядок митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарiв, транспортних засобiв та окремих номерних вузлiв до них, що ввозяться (пересилаються) в супроводжуваному й несупроводжуваному багажi, вантажних, єкспрес- та мiжнародних поштових вiдправленнях на митну територiю України i належать громадянам.

     Згiдно с частиною другою статтi 11 цього Закону тимчасове ввезення транспортних засобiв дозволяється громадянам - нерезидентам для власних потреб термiном до одного року. Цей термiн може бути продовжено Державною митною службою України або уповноваженими Державною митною службою України митними органами с урахуванням гуманiтарної, наукової, господарської та iнших видiв дiяльностi громадян, якi ввезли такi транспортнi засобi.

     Таким чином, частина друга статтi 11 вказаного Закону не мiстить обмежень щодо кола осiб з числа громадян - нерезидентiв, якiм дозволяється тимчасово ввозити транспортнi засобi на митну територiю України.

     Вiдповiдно до пунктiв 2 та 6 статтi 14 зазначеного Закону дiя цього Закону поширюється на правовiдносини, якi виникли пiсля набрання чинностi цим Законом.

     До приведення нормативно - правових актiв у вiдповiднiсть з цим Законом чиннi нормативно - правовi акти застосовуються в частинi, що не суперечить цьому Закону.

     Згiдно ж з частинами першою та третьою статтi 22 Конституцiї України права i свободи людини i громадянина, закрiпленi цiєю Конституцiєю, не є вичерпними.

     При прийняттi нових законiв або внесеннi змiн до чинних законiв не допускається звуження змiсту та обсягу iснуючих прав i свобод.

     Враховуючи викладене, з дня набрання чинностi Закону України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарiв та транспортних засобiв, що ввозяться (пересилаються) на митну територiю України", при здiйсненнi тимчасового ввезення громадянами транспортних засобiв на митну територiю України слiд керуватись статтею 11 вказаного Закону.

Заступник Голови СлужбиП.В. Пашко
Загрузка...