Поиск авто: расширенный поиск

UAH
UAH
USD
EUR

Автострахование

Нормативная база

Закон України "Про страхування"
Закон України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів"
Про затвердження розміру базового страхового платежу за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
Про затвердження розмірів страхових платежів за договорами міжнародного обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
Про затвердження Правил формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя
Про затвердження Положення про особливості укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
Про затвердження Порядку проведення розрахунку розміру страхового відшкодування утриманцям у зв'язку із смертю годувальника внаслідок дорожньо-транспортної пригоди
Про затвердження Порядку залучення Моторним (транспортним) страховим бюро України аварійних комісарів для визначення причин настання страхових випадків, розміру збитків та перевірки дій страховика
Про затвердження Типового положення про організацію діяльності аварійних комісарів
Про затвердження зразка і технічного опису спеціального знака, що видається страхувальнику при укладенні договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, та порядку його заповнення і використан
Про затвердження Порядку укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон України
Про зміни в здійсненні контролю за наявністю полісів ОСГО під час перетинання кордону
Про затвердження Положення про обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті
Инструкция ГАИ о проверке ОСАГО и "Зеленой карты"

Про затвердження зразка і технічного опису спеціального знака, що видається страхувальнику при укладенні договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, та порядку його заповнення і використан

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ
З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

19.06.2007 N 7495

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26 червня 2007 р. за N 732/13999

Про затвердження зразка і технічного опису спеціального знака, що видається страхувальнику при укладенні договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, та порядку його заповнення і використання
Відповідно до пункту 17.5 статті 17 Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів", підпункту 2 пункту 6 та пункту 10 Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 04.04.2003 N 292, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

ПОСТАНОВИЛА:
1. Затвердити такі, що додаються:
1.1. Зразок спеціального знака, що видається страхувальнику при укладенні договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.
1.2. Технічний опис спеціального знака, що видається страхувальнику при укладенні договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.
1.3. Порядок заповнення і використання спеціального знака, що видається страхувальнику при укладенні договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.
2. Департаменту страхового нагляду разом з Юридичним департаментом забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена Комісії - директора департаменту страхового нагляду.

Голова Комісії В.Альошин

Протокол засідання Комісії
від 19 червня 2007 р. N 333

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України
19.06.2007 N 7495

Зразок

СПЕЦІАЛЬНИЙ ЗНАК,
що видається страхувальнику при укладенні
договору обов'язкового страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних

Талон ОСГО (ОСАГО, автогражданки)
засобів

Талон ОСГО (ОСАГО, автогражданки)

Голова Комісії
В.Альошин

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України
19.06.2007 N 7495

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
спеціального знака, що видається страхувальнику при укладенні договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

1. Бланк спеціального знака, що видається страхувальнику при укладенні договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (далі - спеціальний знак), виготовляється із цупкого паперу розміром 105 мм х 88 мм.
2. Система захисту спеціального знака від підроблення повинна включати в себе елементи захисту паперу та елементи захисту, які досягаються використанням спеціальних засобів друку, елементів дизайну, фарб або голографічного захисного елемента.
3. Лицьовий бік виконаний у зеленому, жовтому та білому кольорах.
3.1. Лицьовий бік поділений двома чорними горизонтальними лініями на три поля розміром відповідно 105 мм х 13 мм (зеленого кольору); 105 мм х 62 мм (жовтого кольору); 105 мм х 13 мм (зеленого кольору).
3.2. Верхнє та нижнє поля зеленого кольору поділені на два бокси розміром 55,5 мм х 13 мм кожний, у яких цифрами жовтого кольору зазначаються роки, один з яких уповноважена особа страховика визначає як рік закінчення строку дії полісу обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.
3.3. У лівому верхньому куті поля жовтого кольору наноситься логотип Моторного (транспортного) страхового бюро України (чорного кольору); у правому верхньому куті - серія та номер бланка спеціального знака (чорного кольору).
3.4. Напис "ОБОВ'ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ НАЗЕМНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ" розташовується посередині поля жовтого кольору:
колір тексту - чорний;
довжина напису - 85 мм.
3.5. Лицьовий бік містить написи: "Дійсне до:"; "День"; "Місяць (прописом)"; "Рік"; "Спеціальний знак до Полісу"; "Серія"; "Номер".
3.6. Поле жовтого кольору:
після напису "Дійсне до:" на відстані 1 мм містить п'ятнадцять боксів білого кольору розміром 5,5 мм х 8 мм кожний.
При цьому групи з двох перших, дев'яти середніх та чотирьох останніх боксів відділені між собою крапками;
після напису "Спеціальний знак до Полісу" містить дев'ять боксів білого кольору розміром 6 мм х 8 мм.
При цьому два перші бокси відділені від наступних семи косою рискою.
4. Зворотний бік виконаний у білому кольорі.
4.1. Зворотний бік поділений двома пунктирними лініями чорного кольору на три горизонтальні поля розміром відповідно 105 мм х 13 мм; 105 мм х 62 мм та 105 мм х 13 мм.
4.2. Середнє поле містить:
напис чорного кольору "ІНФОРМАЦІЯ СТРАХОВИКА", який розміщений посередині цього поля на відстані 2 мм від верхньої горизонтальної пунктирної лінії; напис "Дата видачі "___" ______ 200_ р. ___________ Підпис", який розміщений над горизонтальною пунктирною лінією нижнього поля на відстані 2 мм.

Голова Комісії
В.Альошин

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України
19.06.2007 N 7495

Зареєстровано в
Міністерстві юстиції України
26 червня 2007 р. за N 732/13999

ПОРЯДОК
заповнення і використання спеціального знака, що видається страхувальнику при укладенні договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

1. Спеціальний знак, що видається страхувальнику при укладенні договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (далі - спеціальний знак), - це знак державного зразка, призначений для здійснення посадовими особами органів Державтоінспекції МВС України та Державної прикордонної служби України візуального контролю за наявністю у водія наземного транспортного засобу чинного договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.
2. На наземному транспортному засобі спеціальний знак закріплюється у правому верхньому кутку вітрового скла, зокрема, за допомогою клейкої стрічки.
3. Інформація про серію та номер спеціального знака зазначається у розділі 8 "Примітка" полісу обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.
4. Інформація у білі бокси лицьового боку спеціального знака заноситься від руки особою, уповноваженою страховиком на видачу цього знака, перманентним маркером або кульковою ручкою синього чи чорного кольору.
5. Бокси полів спеціального знака зеленого кольору із зазначенням строку дії полісу обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, що не відповідають року закінчення дії полісу, відрізаються під час видачі спеціального знака особою, уповноваженою страховиком на видачу цього знака.
6. Інформація щодо найменування та реквізитів страховика, який видав поліс обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, а також номерів телефонів консультаційних центрів, аварійних служб тощо вноситься страховиком до середнього поля зворотного боку спеціального знака шляхом відтиску відповідного штампа або типографським способом.

Голова Комісії
В.Альошин

 

Загрузка...