Поиск авто: расширенный поиск

UAH
UAH
USD
EUR

Автострахование

Нормативная база

Закон України "Про страхування"
Закон України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів"
Про затвердження розміру базового страхового платежу за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
Про затвердження розмірів страхових платежів за договорами міжнародного обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
Про затвердження Правил формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя
Про затвердження Положення про особливості укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
Про затвердження Порядку проведення розрахунку розміру страхового відшкодування утриманцям у зв'язку із смертю годувальника внаслідок дорожньо-транспортної пригоди
Про затвердження Порядку залучення Моторним (транспортним) страховим бюро України аварійних комісарів для визначення причин настання страхових випадків, розміру збитків та перевірки дій страховика
Про затвердження Типового положення про організацію діяльності аварійних комісарів
Про затвердження зразка і технічного опису спеціального знака, що видається страхувальнику при укладенні договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, та порядку його заповнення і використан
Про затвердження Порядку укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон України
Про зміни в здійсненні контролю за наявністю полісів ОСГО під час перетинання кордону
Про затвердження Положення про обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті
Инструкция ГАИ о проверке ОСАГО и "Зеленой карты"

Про затвердження Порядку укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон України

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

05.04.2007 N 7114

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26 квітня 2007 р. за N 431/13698

Про затвердження Порядку укладання договорів
обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон України

Відповідно до абзацу другого пункту 14.4 статті 14 Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
ПОСТАНОВИЛА:
1. Затвердити Порядок укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон України, що додається.
2. Департаменту державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг разом з Юридичним департаментом забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника забезпечити опублікування цього розпорядження в засобах масової інформації після державної реєстрації.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Комісії - директора Департаменту страхового нагляду.

Голова Комісії
В.Альошин

Протокол N 314
засідання Комісії
від 05.04.2007 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України
05.04.2007 N 7114

Зареєстровано в
Міністерстві юстиції України
26 квітня 2007 р. за N 431/13698

ПОРЯДОК
укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів у пунктах пропуску
через державний кордон України

Глава 1. Загальні положення
1. Цей Порядок, розроблений відповідно до абзацу другого пункту 14.4 статті 14 Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів", установлює порядок укладання внутрішніх і міжнародних договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон України.
2. Поняття та терміни в цьому Порядку вживаються в їхніх значеннях відповідно до Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" та інших нормативно-правових актів.

Глава 2. Вимоги до укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон України
1. Діяльність з укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон України здійснюється через уповноважених Моторним (транспортним) страховим бюро України (далі - МТСБУ) страхових посередників (далі - посередники), які затверджені на спільному засіданні президії МТСБУ та загальних зборів повних членів МТСБУ. В одному пункті пропуску може бути лише один посередник. Укладання внутрішніх та міжнародних договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон України здійснюється на умовах, визначених президією МТСБУ та загальними зборами повних членів МТСБУ.
2. Договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів укладаються відповідно до Положення про особливості укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 11.04.2006 N 5619 , зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.05.2006 за N 515/12389.
3. Для транспортних засобів, зареєстрованих в інших країнах, внутрішні договори страхування укладаються на умовах I та III типу.
4. У разі в'їзду на територію України транспортного засобу без документа, який підтверджує наявність чинного на території України договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, подальший рух транспортного засобу допускається лише після укладення відповідного договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності.
5. У разі виїзду з території України транспортного засобу, зареєстрованого в Україні, у країну, що є членом міжнародної системи автомобільного страхування "Зелена картка", власник транспортного засобу зобов'язаний мати чинний міжнародний договір обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, посвідчений страховим сертифікатом "Зелена картка", а в разі відсутності - укласти такий договір у пункті пропуску через державний кордон України.
6. Для транспортного засобу, який переміщується територією України транзитом, внутрішній договір страхування укладається на строк транзитного переміщення по території України, але не менше ніж 15 днів.
7. Внутрішній договір страхування посвідчується полісом обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, типовий зразок якого затверджено розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.
8. Посередники забезпечують постійне інформування учасників міжнародного автотранспортного руху (інформаційні стенди перед та/або в пунктах пропуску через державний кордон) про вимоги законодавства України щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, умови та порядок страхування, викладені українською, англійською, російською мовами та мовою тієї країни, з якою межує Україна на конкретній ділянці кордону.

Глава 3. Місце укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон України
1. Місця укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів установлюються в пунктах пропуску автомобільного та поромного сполучення через державний кордон для автотранспорту у порядку, установленому Інструкцією про порядок розміщення на територіях пунктів пропуску через державний кордон України підприємств, що здійснюють господарську або іншу діяльність, пов'язану із забезпеченням діяльності пунктів пропуску, і підприємств (установ) сфери обслуговування, затвердженою наказом Державної митної служби України та Адміністрації Державної прикордонної служби України від 24.01.2006 N 51/49, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 24.02.2006 за N 176/12050, за зверненням МТСБУ.
2. Місце укладання договорів страхування облаштовується необхідними комунікаціями життєзабезпечення, автоматизованим робочим місцем, забезпеченим персональним комп'ютером, засобами зв'язку, спеціальними приладами для цілодобового функціонування та виконання завдань.
3. Розміщення повинно бути максимально зручним для учасників міжнародного автотранспортного руху, не повинно перешкоджати здійсненню визначених законодавством видів контролю у пунктах пропуску через державний кордон та не повинно уповільнювати рух автотранспортних засобів через державний кордон України.
4. Фінансування витрат на облаштування приміщень (будівель) та матеріально-технічне забезпечення діяльності посередника в пунктах пропуску через державний кордон України здійснюється у порядку, визначеному посередником та МТСБУ.

Глава 4. Контроль за укладанням договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон України та діяльністю посередників
1. Контроль за наявністю договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів здійснюється посадовими особами відповідних органів Державної прикордонної служби на каналі руху наземного транспортного засобу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.07.98 N 1024 "Про здійснення контролю за наявністю договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів під час перетину державного кордону України" з урахуванням особливостей, передбачених цим Порядком.
2. Якщо водій транспортного засобу незалежно від країни його реєстрації при в'їзді на територію України або водій транспортного засобу, зареєстрованого в Україні, при виїзді з території України до країни - члена міжнародної системи автострахування "Зелена карта" не може пред'явити документ, який підтверджує наявність чинного на території країни відвідання договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, подальший рух допускається лише після укладення відповідного договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
3. Діяльність посередників з укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів здійснюється відповідно до Законів України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" , "Про страхування" , Положення про порядок провадження діяльності страховими посередниками, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.96 N 1523 .
4. Контроль за діяльністю посередників здійснюється МТСБУ.


Член Комісії - директор
Департаменту державного
регулювання та розвитку
ринків фінансових послуг
М.Русинський

Загрузка...