Поиск авто: расширенный поиск

UAH
UAH
USD
EUR

Автострахование

Нормативная база

Закон України "Про страхування"
Закон України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів"
Про затвердження розміру базового страхового платежу за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
Про затвердження розмірів страхових платежів за договорами міжнародного обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
Про затвердження Правил формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя
Про затвердження Положення про особливості укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
Про затвердження Порядку проведення розрахунку розміру страхового відшкодування утриманцям у зв'язку із смертю годувальника внаслідок дорожньо-транспортної пригоди
Про затвердження Порядку залучення Моторним (транспортним) страховим бюро України аварійних комісарів для визначення причин настання страхових випадків, розміру збитків та перевірки дій страховика
Про затвердження Типового положення про організацію діяльності аварійних комісарів
Про затвердження зразка і технічного опису спеціального знака, що видається страхувальнику при укладенні договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, та порядку його заповнення і використан
Про затвердження Порядку укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон України
Про зміни в здійсненні контролю за наявністю полісів ОСГО під час перетинання кордону
Про затвердження Положення про обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті
Инструкция ГАИ о проверке ОСАГО и "Зеленой карты"

Инструкция ГАИ о проверке ОСАГО и Зеленой карты

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Н А К А З

29.11.2007 N 451

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
3 грудня 2007 р.
за N 1339/14606

Про затвердження Інструкції
з організації діяльності підрозділів Державтоінспекції МВС України
щодо контролю за наявністю у водіїв полісів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та страхових сертифікатів "Зелена картка" при нагляді за дорожнім рухом

На виконання вимог статей 21 та 53 Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів"

Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію з організації діяльності підрозділів Державтоінспекції МВС України щодо контролю за наявністю у водіїв полісів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та страхових сертифікатів "Зелена картка" при нагляді за дорожнім рухом (додається).
2. Начальникам головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі забезпечити вивчення цієї Інструкції працівниками підпорядкованих підрозділів Державтоінспекції МВС України.
3. Наказ набирає чинності з 01.01.2008.
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
5. Наказ оголосити особовому складу органів і підрозділів внутрішніх справ України.

Т.в.о. Міністра                       М.В.Корнієнко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС України
29.11.2007 N 451
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
3 грудня 2007 р.
за N 1339/14606

ІНСТРУКЦІЯ
з організації діяльності підрозділів Державтоінспекції МВС України щодо контролю за наявністю у водіїв полісів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та страхових сертифікатів "Зелена картка" при нагляді за дорожнім рухом

I. Загальні положення
1. Ця Інструкція розроблена відповідно до статей 21 та 53 Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів", статей 2, 10 та 11 Закону України "Про міліцію" , статті 16 Закону України "Про дорожній рух" , частини третьої статті 126 та пункту 3 частини другої статті 222 Кодексу України про адміністративні правопорушення , пункту 2.1 Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року N 1306 .
2. Поняття, що використовуються в цій Інструкції, мають таке значення:
водій - особа, яка керує транспортним засобом;
власники транспортних засобів - юридичні та фізичні особи, які відповідно до законів України є власниками або законними володільцями користувачами) наземних транспортних засобів на підставі права власності, права господарського відання, оперативного управління, на основі договору оренди, довіреності або правомірно експлуатують транспортний засіб на інших законних підставах;
страхувальники - юридичні особи та дієздатні громадяни, що уклали із страховиками договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю, майну третіх осіб під час експлуатації транспортного засобу;
страховики - страхові організації, що мають право на здійснення обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів відповідно до вимог, установлених Законами України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" та "Про страхування" ;
поліс обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів - форма договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, зразок якого затверджений розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 17 грудня 2004 року N 3103 , який наведений у додатку 1 ;
страховий сертифікат "Зелена картка" - страховий сертифікат єдиної форми, що застосовується в країнах-членах міжнародної системи автомобільного страхування "Зелена картка", які зазначені і не викреслені в такому сертифікаті, зразок якого наведений у додатку 2 ;
спеціальний знак - знак державного зразка, затверджений розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 19 червня 2007 року N 7495 , зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 червня 2007 року за N 732/13999, зразок якого наведений у додатку 3 , що видається страховиком (його уповноваженою особою) страхувальнику при укладенні договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та призначений для здійснення посадовими особами органів Державтоінспекції МВС України та Державної прикордонної служби України візуального контролю за наявністю у водія транспортного засобу чинного поліса обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

II. Контроль за наявністю у водіїв полісів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та страхових сертифікатів Зелена картка" при нагляді за дорожнім рухом
1. Працівники Державтоінспекції МВС України, які здійснюють нагляд за дорожнім рухом, контролюють наявність у водіїв транспортних засобів чинних полісів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та страхових сертифікатів "Зелена картка".
2. Під час нагляду за дорожнім рухом працівник Державтоінспекції МВС України здійснює зупинку транспортних засобів, на яких відсутній спеціальний знак, закріплений у правому верхньому кутку вітрового скла. Зупинка таких транспортних засобів здійснюється з дотриманням вимог, становлених нструкцією з діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС України, затвердженою наказом МВС від 13 листопада 2006 року N 1111 , зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2006 року за N 1243/13117.
3. На вимогу працівника Державтоінспекції МВС України водій зупиненого транспортного засобу зобов'язаний надати йому для перевірки документи, передбачені пунктом 2.1 Правил дорожнього руху України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року N 1306 , у тому числі поліс обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Щодо транспортних засобів, що зареєстровані в інших державах, таким документом може бути страховий сертифікат "Зелена картка", виданий іноземною страховою організацію, або поліс обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.
4. Незалежно від наявності спеціального знака працівник Державтоінспекції МВС України в обов'язковому порядку здійснює перевірку чинності поліса обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (страхового сертифіката "Зелена картка") у випадках:
зупинки транспортного засобу, водій якого порушив Правила дорожнього руху, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року N 1306 ;
причетності транспортного засобу до дорожньо-транспортної пригоди.
5. Якщо під час перевірки водій транспортного засобу надав поліс обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, то працівник Державтоінспекції МВС України зобов'язаний з'ясувати:
чинність поліса обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на час проведення перевірки відповідно до інформації, унесеної в розділі "3. Строк дії" поліса;
поширення дії поліса обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на зупинений транспортний засіб, а саме: наявність відомостей про цей транспортний засіб у розділі "6. Забезпечений транспортний засіб" або у випадку видачі поліса на умовах II типу відповідність цього транспортного засобу категорії, зазначеній у цьому розділі поліса;
поширення дії поліса обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів щодо водія, а саме: наявність відомостей у розділах "4. Страхувальник" або "5. Інші особи, цивільно-правова відповідальність яких застрахована за цим Полісом" про водія чи особу, в інтересах якої він керує цим транспортним засобом або у випадку видачі поліса на умовах I типу, наявність документів, що підтверджують законність експлуатації цього транспортного засобу.
6. Якщо під час перевірки водій транспортного засобу, зареєстрованого в іншій державі, надав страховий сертифікат "Зелена картка", то працівник Державтоінспекції МВС України зобов'язаний з'ясувати:
чинність наданого страхового сертифіката "Зелена картка" на час проведення перевірки відповідно до інформації, унесеної в розділі "3.VALID" сертифіката;
поширення дії страхового сертифіката "Зелена картка" на зупинений транспортний засіб, а саме: наявність відомостей про цей транспортний засіб у розділах "5.Registration No. (or if none) Chassis or Engine No." та "6.Category and make of Vehicle" страхового сертифіката "Зелена картка";
поширення дії страхового сертифіката "Зелена картка" на територію України, а саме: наявність невикресленої позначки UA в табличці "This card is not valid in Countries for which the relevant box has been cancelled" страхового сертифіката "Зелена картка".
7. У разі відсутності чинного поліса обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (страхового сертифіката "Зелена картка") працівником Державтоінспекції МВС України на водія транспортного засобу складається протокол про адміністративне правопорушення за частиною третьою статті 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення .
Згідно з пунктом 13.1 статті 13 Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" звільняються від обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на території України та відповідно не отримують спеціального знака такі особи: учасники бойових дій, інваліди війни, інваліди I групи, які особисто керують належними їм транспортними засобами, а також особи, що керують транспортним засобом, належним інваліду I групи, у його присутності. Такі особи, відповідно до підпункту "ґ" пункту 2.1 Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року N 1306 , повинні мати при собі відповідні підтвердні документи (посвідчення).

Начальник Департаменту
ДАІ МВС України
генерал-майор міліції О.О.Калинський

Додаток 1
до Інструкції з організації діяльності підрозділів Державтоінспекції МВС України щодо контролю за наявністю у водіїв полісів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та страхових сертифікатів "Зелена картка" при нагляді за дорожнім рухом

ЗРАЗОК
поліса обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників
наземних транспортних засобів, затверджений розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 17 грудня 2004 року N 3103Начальник Департаменту
ДАІ МВС України
генерал-майор міліції                О.О.Калинський

Додаток 2
до Інструкції з організації діяльності підрозділів Державтоінспекції МВС України
щодо контролю за наявністю у водіїв полісів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів та страхових сертифікатів "Зелена картка" при нагляді за дорожнім рухом

ЗРАЗОК
страхового сертифіката "Зелена картка",
затверджений Додатком 1 Зміненої Зведеної Резолюції
щодо покращання руху автодорожнього транспорту (R.E. 4),
прийнятого на 66-й сесії (17-19 лютого 2004 року) Підкомітету по дорожньому транспорту Європейської економічної комісіїНачальник Департаменту
ДАІ МВС України
генерал-майор міліції                О.О.Калинський

Додаток 3
до Інструкції з організації діяльності підрозділів Державтоінспекції МВС України
щодо контролю за наявністю у водіїв полісів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів та страхових сертифікатів "Зелена картка" при нагляді за дорожнім рухом

ЗРАЗОК
спеціального знака, що затверджений розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 19 червня 2007 року N 7495,
зареєстрований у Міністерстві юстиції України
26 червня 2007 року
за N 732/13999

Начальник Департаменту
ДАІ МВС України
генерал-майор міліції                  О.О.Калинський

]

Загрузка...