Поиск авто: расширенный поиск

UAH
UAH
USD
EUR

Автострахование

Нормативная база

Закон України "Про страхування"
Закон України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів"
Про затвердження розміру базового страхового платежу за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
Про затвердження розмірів страхових платежів за договорами міжнародного обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
Про затвердження Правил формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя
Про затвердження Положення про особливості укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
Про затвердження Порядку проведення розрахунку розміру страхового відшкодування утриманцям у зв'язку із смертю годувальника внаслідок дорожньо-транспортної пригоди
Про затвердження Порядку залучення Моторним (транспортним) страховим бюро України аварійних комісарів для визначення причин настання страхових випадків, розміру збитків та перевірки дій страховика
Про затвердження Типового положення про організацію діяльності аварійних комісарів
Про затвердження зразка і технічного опису спеціального знака, що видається страхувальнику при укладенні договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, та порядку його заповнення і використан
Про затвердження Порядку укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон України
Про зміни в здійсненні контролю за наявністю полісів ОСГО під час перетинання кордону
Про затвердження Положення про обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті
Инструкция ГАИ о проверке ОСАГО и "Зеленой карты"

Про затвердження Положення про особливості укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ
З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

11.04.2006 N 5619

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 травня 2006 р.
за N 515/12389

Про затвердження Положення про особливості укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

Відповідно до частини другої статті 15 Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів", Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
ПОСТАНОВИЛА:
1. Затвердити Положення про особливості укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (додається).
2. Юридичному департаменту разом з Департаментом державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника забезпечити публікацію Положення про особливості укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів у засобах масової інформації після його державної реєстрації.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Комісії - директора Департаменту страхового нагляду.

Голова В.Суслов

Протокол засідання Комісії
від 11 квітня 2006 р. N 219

ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.Дашкевич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України
11.04.2006 N 5619

Зареєстровано в
Міністерстві юстиції України
4 травня 2006 р.
за N 515/12389

ПОЛОЖЕННЯ
про особливості укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

Це Положення відповідно до частини другої статті 15 Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" (далі - Закон) визначає особливості укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

1. Загальні положення
1.1. У цьому Положенні наведені нижче поняття вживаються у такому значенні:
1.1.1. Внутрішній договір страхування - договір обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, який діє виключно на території України.
1.1.2. Страховий сертифікат "Зелена картка" - страховий сертифікат єдиної форми, що застосовується в країнах - членах міжнародної системи автомобільного страхування "Зелена картка", які зазначені і не викреслені в такому сертифікаті.
1.1.3. Уповноважений орган - спеціальний уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг.

2. Умови укладання внутрішніх договорів страхування
При укладанні внутрішнього договору страхування страховик зобов'язаний дотримуватися такого:
2.1. Самостійно встановлювати індивідуальний розмір страхового платежу шляхом добутку базового платежу та відповідних коригуючих коефіцієнтів відповідно до законодавства.
2.2. Застосовувати коригуючі коефіцієнти відповідно до схеми застосування коригуючих коефіцієнтів при укладанні договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, наведеної у додатку до цього Положення.
2.3. У разі, коли значення коригуючих коефіцієнтів знаходяться у визначених межах, страховик встановлює значення коефіцієнтів самостійно в цих межах, при цьому значення таких коефіцієнтів розраховується з кратністю 0,01.
2.4. При розрахунку страхового платежу добуток коригуючих коефіцієнтів II, III, IV типів не може бути меншим за половину коригуючого коефіцієнта I типу та перевищувати трикратний його розмір.
Якщо добуток коригуючих коефіцієнтів II, III, IV типів є меншим половини коригуючого коефіцієнта I типу, то застосовується половина коригуючого коефіцієнта I типу, а в разі, коли добуток коригуючих коефіцієнтів II, III, IV типів є більшим трикратного розміру коригуючого коефіцієнта I типу, то застосовується його трикратний розмір.
2.5. Посвідчувати факт укладання внутрішнього договору страхування полісом обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, типовий зразок якого затверджено розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 17.12.2004 N 3103.
2.6. Заповнювати поліс обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів відповідно до порядку заповнення бланка поліса обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, який встановлюється Моторним (транспортним) страховим бюро України.
2.7. Надавати страхувальнику спеціальний знак державного зразка, який затверджується Уповноваженим органом за поданням Моторного (транспортного) страхового бюро України.

3. Умови укладання міжнародних договорів страхування
При укладанні міжнародного договору страхування страховик зобов'язаний дотримуватися таких вимог:
3.1. Застосовувати розмір страхового платежу відповідно до чинного законодавства.
3.2. Посвідчувати чинний договір міжнародного страхування страховим сертифікатом єдиної форми, що застосовується в країнах - членах міжнародної системи автомобільного страхування "Зелена картка".

Заступник Голови Т.Мосійчук

Додаток
до Положення про особливості
укладання договорів
обов'язкового страхування
цивільно-правової
відповідальності власників
наземних транспортних
засобів

СХЕМА
застосування коригуючих коефіцієнтів при укладанні договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

 

Типи коригуючих коефіцієнтів залежно від

Порядок визначення

Типи договорів
страхування

1. Типу транспортного засобу

Зазначаються відомості в документі про реєстрацію транспортного засобу

Договори
страхування
I-III типів

2. Територїї переважного використання транспортного засобу

Для транспортних засобів зареєстрованих в Україні застосовуються відомості про місцезнаходження (місце проживання) власника, що зазначені в документі про реєстрацію транспортного засобу, який визначений у договорі страхування.

Для транспортних засобів зареєстрованих в інших країнах застосовується значення коефіцієнта - 1

Договори
страхування
I-III типів

3. Сфери використання транспортного засобу

Визначаються особи, відповідальність яких застрахована за договором страхування.

Договори
страхування
I-III типів

У разі, коли за договором страхування такими особами є фізичні та юридичні особи, застосовується коефіцієнт для юридичної особи

Договори
страхування
I,III типів

4. Водійського стажу

Зазначення водійського стажу визначається як різниця між поточним роком і роком видачі першого посвідченя водія

Договори
страхування
I-III типів

Якщо договор страхування укладається на умовах ІІІ типу, але в ньому зазначені декілька осіб, відповідальність яких застраховано, при розрахунку страхового платежу застосовується такий коефіцієнт водійського стажу осіб, відповідальність яких застрахована за договором, що відповідає особі, відповідальність якої застрахована, з найменьшим водійським стажем, серед визначених у договорі.

Договір
страхування
III типу

У випадку відсутності відомостей про водійський стаж будь-якої із осіб, відповідальність якої застрахована (водіїв таких осіб), застосовується розмір коефіцієнта для осіб з водійським стажем до 1 року.

Договір
страхування
III типу

5. Кількості зазначених у договорі осіб

Зазначаються відомості в договорі страхування про кількість осіб, відповідальність яких застрахована.

Договір
страхування
III типу

6. Наявності або відсутності у страхувальника (протягом попереднього року) доведених у судовому порядку спроб страхового шахрайства або випадків, що були підставою для пред'явлення регресного позову згідно із ст. 38 Закону

Наявність вироку суду про притягнення страхувальника до кримінальної відповідальності за шахрайство по відношенню до страховика, або випадків передбаченних пунктом 38.1.1 пункту 38.1. стр. 38 Закону

Договори
страхування
I-III типів

 

Заступник Голови Т.Мосійчук

 
Загрузка...