Поиск авто: расширенный поиск

UAH
UAH
USD
EUR

Автострахование

Нормативная база

Закон України "Про страхування"
Закон України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів"
Про затвердження розміру базового страхового платежу за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
Про затвердження розмірів страхових платежів за договорами міжнародного обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
Про затвердження Правил формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя
Про затвердження Положення про особливості укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
Про затвердження Порядку проведення розрахунку розміру страхового відшкодування утриманцям у зв'язку із смертю годувальника внаслідок дорожньо-транспортної пригоди
Про затвердження Порядку залучення Моторним (транспортним) страховим бюро України аварійних комісарів для визначення причин настання страхових випадків, розміру збитків та перевірки дій страховика
Про затвердження Типового положення про організацію діяльності аварійних комісарів
Про затвердження зразка і технічного опису спеціального знака, що видається страхувальнику при укладенні договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, та порядку його заповнення і використан
Про затвердження Порядку укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон України
Про зміни в здійсненні контролю за наявністю полісів ОСГО під час перетинання кордону
Про затвердження Положення про обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті
Инструкция ГАИ о проверке ОСАГО и "Зеленой карты"

Название статьи

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ
З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

23.02.2006 N 5417
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 березня 2006 р.
N 259/12133

Про затвердження Порядку залучення Моторним (транспортним) страховим бюро України аварійних комісарів для визначення причин настання страхових випадків, розміру збитків та перевірки дій страховика

На виконання вимог пункту 40.3 статті 40 Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
ПОСТАНОВИЛА:
1. Затвердити Порядок залучення Моторним (транспортним) страховим бюро України аварійних комісарів для визначення причин настання страхових випадків, розміру збитків та перевірки дій страховика (додається).
2. Юридичному департаменту разом з Департаментом державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника забезпечити опублікування цього розпорядження в засобах масової інформації після його державної реєстрації. 4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника Голови згідно з розподілом обов'язків.

Голова Комісії В.Суслов

Протокол засідання Комісії
від 23.02.2006 N 205

ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.В.Дашкевич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України
23.02.2006 N 5417

 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 березня 2006 р.
N 259/12133

ПОРЯДОК
залучення Моторним (транспортним) страховим бюро України аварійних комісарів для визначення причин настання страхових випадків, розміру збитків та перевірки дій страховика

1. Цей Порядок розроблений відповідно до пункту 40.3 статті 40 Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" та встановлює порядок залучення Моторним (транспортним) страховим бюро України (далі - МТСБУ) аварійних комісарів для визначення причин настання страхових випадків та розміру збитків у випадках, що призводять до регламентних виплат з централізованих страхових резервних фондів МТСБУ, та необхідності перевірки дій страховика в разі подання до МТСБУ скарги про перегляд рішення страховика щодо виплати страхового відшкодування.
2. У цьому Порядку термін "страховий випадок" уживається в такому значенні:
страховий випадок - це подія, унаслідок якої заподіяна шкода третім особам під час дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася за участю забезпеченого транспортного засобу і внаслідок якої настає цивільно-правова відповідальність особи, відповідальність якої застрахована за договором, та/або подія, яка призводить до регламентних виплат з централізованих резервних фондів МТСБУ.
3. Залучення аварійного комісара для визначення причин настання страхових випадків, розміру збитків та перевірки дій страховика здійснюється на підставі договору між МТСБУ та аварійним комісаром.
4. Аварійний комісар відповідно до договору з МТСБУ щодо виконання робіт із з'ясування обставин і причин настання страхового випадку та визначення розміру збитків, а також перевірки дій страховика має права та обов'язки, визначені цим договором, Типовим положенням про організацію діяльності аварійних комісарів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.01.98 N 8 , та іншими нормативно-правовими актами.
5. У разі подання до МТСБУ скарги про перегляд рішення страховика щодо виплати страхового відшкодування забороняється залучати для перевірки дій страховика аварійного комісара, який перебуває з страховиком, дії якого перевіряються МТСБУ, у трудових або інших договірних відносинах.
6. Підставою для з'ясування обставин і причин настання страхового випадку, визначення розміру збитків та перевірки дій страховика є відповідне доручення МТСБУ.
У дорученні повинні зазначатися такі відомості:
1) дата і місце настання страхового випадку;
2) відомості про настання страхового випадку;
3) завдання, яке повинен виконати аварійний комісар;
4) перелік матеріалів, що додаються.
МТСБУ відповідно до договору зобов'язане надати аварійному комісарові всю наявну в МТСБУ інформацію, що стосується причин настання страхового випадку та розміру заподіяної шкоди.
Доручення МТСБУ передається аварійному комісарові в письмовій формі. МТСБУ може повідомити аварійного комісара про настання страхового випадку по телефону з подальшим підтвердженням доручення в письмовій формі.
7. Аварійний комісар, отримавши доручення від МТСБУ, повинен терміново, але не пізніше трьох робочих днів (враховуючи день отримання письмового повідомлення про страховий випадок) прибути на місце настання страхового випадку та/або до місцезнаходження пошкодженого майна для визначення причин настання страхового випадку та розміру збитків.
8. Якщо аварійний комісар у визначений у пункті 7 цього Порядку строк не прибув на місце настання страхового випадку та/або до місцезнаходження пошкодженого майна та потерпілий скористався своїм правом відповідно до Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" обрати аварійного комісара або експерта самостійно, МТСБУ повинно відшкодувати потерпілому відповідні витрати.
9. МТСБУ здійснює оплату послуг аварійних комісарів за рахунок коштів фонду захисту потерпілих.

Заступник Голови Т.Мосійчук

 

 

Загрузка...