Зрозуміло / Понятно
Шановний користувач!
На жаль, ми вимушені закрити цей проект і з 30 листопада 2020 він перестане працювати. Просимо свої вибачення за можливі незручності.

Уважаемый пользователь!
К сожалению, мы вынуждены закрыть этот проект и с 30 ноября 2020 он перестанет работать. Приносим свои извинения за возможные неудобства.

Поиск авто: расширенный поиск

UAH
UAH
USD
EUR

Автоправо

Дорожное хозяйство

Про передачу проїзної частини автомобільних доріг у державну власність.
Про затвердження проекту будівництва залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро...
Про організацію проектування та будівництва великої кільцевої автомобільної дороги навколо м. Києва
Про затвердження техніко-економічного обґрунтування інвестицій реконструкції автомобільної дороги М-26 Харків - Сімферополь - Севастополь на ділянці Харків - Сімферополь
Концепція реформування системи державного управління автомобільними дорогами загального користування
Про визнання таким, що втратив чинність. Про Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів.
Про Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів
Про затвердження Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом (реконструкцією,капітальним ремонтом) автомобільних доріг
Угода про позику (Проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку
Перелік доріг, що будуть відремонтовані за рахунок державної позики (Розпордження 763-р)

Название статьи

Угода про позику (Проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку

21 квітня 2009 року { Угоду ратифіковано Законом  N 1614-VI  від 16.07.2009 } 
Позика N 7677-UA

 Офіційний переклад 
     Угода, датована 21 квітня  2009  р.,  між  Україною  (далі  - Позичальник) та   Міжнародним  банком  реконструкції  та  розвитку (далі - Банк).  Цією Угодою Позичальник та Банк  домовляються  про таке: 


 Стаття I
Загальні умови. Визначення

     1.01. Загальні  умови  (визначені  в додатку до цієї Угоди) є невід'ємною частиною цієї Угоди.

     1.02. Якщо  контекстом  не  вимагається  іншого   тлумачення, терміни,  написані  з  великої літери,  що вживаються в цій Угоді, мають ті значення,  які їм надано в Загальних умовах (  996_065  ) або в додатку до цієї Угоди. 


Стаття II 
Позика 
     2.01. Банк  погоджується  надати Позичальнику на умовах,  які визначено в цій Угоді або на які є посилання в цій Угоді, позику в сумі чотириста мільйонів (400 000 000) доларів США (далі - Позика) для допомоги у фінансуванні проекту,  описаного в доповненні 1  до цієї Угоди (далі - Проект). 
     2.02. Позичальник  може  зняти  кошти  Позики  відповідно  до розділу IV доповнення 2 до цієї Угоди.
     2.03. Початкова одноразова комісія,  яку Позичальник  сплачує Банкові, дорівнює чверті одного відсотка (0,25%) суми Позики.
     2.04. Відсоток,  який підлягає сплаті Позичальником за кожний відсотковий період,  повинен сплачуватися за ставкою,  що дорівнює ставці  ЛІБОР для Валюти Позики плюс Змінний спред,  за умови,  що під час  Конверсії  всієї  основної  суми  або  будь-якої  частини основної суми Позики відсоток,  який підлягає сплаті Позичальником протягом Періоду конверсії на таку  суму,  визначається  згідно  з відповідними  положеннями  статті  IV  Загальних умов ( 996_065 ). Незважаючи на викладене вище,  якщо будь-яка сума Знятого  залишку Позики  залишається  несплаченою,  коли  настав  строк і коли така несплата триває протягом 30-денного  періоду,  то  відсоток,  який підлягає   сплаті   Позичальником,   розраховується   так,  як  це передбачено підпунктом "d" розділу 3.02 Загальних умов.
     2.05. Датами платежів є 15 травня  та  15  листопада  кожного року.
     2.06. Основна  сума  Позики сплачується відповідно до графіка амортизації, наведеного в доповненні 3 до цієї Угоди.
     2.07. a)  Для  сприяння  обґрунтованому   регулюванню   боргу Позичальник  будь-коли  може  вимагати будь-якої з таких конверсій умов Позики:  i)  зміни  Валюти  позики  всієї  основної  суми  чи будь-якої  частини  основної суми Позики,  знятої чи незнятої,  на Затверджену  валюту;  ii)  зміни  бази  відсоткової   ставки,   що застосовується  до  всієї  основної  суми  або  будь-якої  частини основної суми Позики,  знятої й непогашеної,  зі Змінної ставки на Фіксовану ставку чи навпаки, а також iii) установлення обмежень на Змінну ставку,  що  застосовується  до  всієї  основної  суми  або будь-якої  частини  основної  суми  Позики,  знятої й непогашеної, шляхом  установлення  Межі  підвищення  відсоткової   ставки   або Відсоткового коридору на Змінну ставку.      b) Будь-яка  конверсія,  яка вимагається згідно з пунктом "a" цього розділу та яка приймається Банком,  уважається "Конверсією", як це визначено в Загальних умовах,  та здійснюється відповідно до положень статті IV Загальних умов  (  996_065  )  та  Посібника  з конверсії.


Стаття III 
Проект

     3.01. Позичальник   заявляє   про   свою  прихильність  цілям Проекту.  Із цією метою Позичальник забезпечує  виконання  Проекту Суб'єктом   виконання   Проекту  згідно  з  положеннями  статті  V Загальних умов ( 996_065 ), Субкредитної угоди та Проектної угоди. 
     3.02. Без обмеження положень розділу 3.01 цієї  Угоди  та  за винятком випадків, коли Позичальник та Банк домовляються про інше, Позичальник забезпечує  виконання  Проекту  згідно  з  положеннями доповнення 2 до цієї Угоди.


Стаття IV
Набрання чинності. Припинення дії
     4.01. Додатковими умовами набрання чинності є такі:
     a) Обидві сторони цієї Угоди уклали Субкредитну угоду. 
     b) Суб'єкт  виконання  Проекту затвердив і прийняв Інструкцію про діяльність у рамках Проекту.
     c) Суб'єкт виконання Проекту надав прийнятні для Банку докази прийняття  Плану  заходів  для контролю за корупцією та боротьби з нею.
     4.02. Додаткове правове питання полягає  в  такому,  а  саме: сторони цієї Угоди належним чином узаконили Субкредитну угоду, дія якої є обов'язковою для них відповідно до її умов.
     4.03. Крайнім строком набрання чинності  є  дата,  що  настає через дев'яносто (90) днів після дати підписання цієї Угоди. 
     4.04. Будь-яка  зміна  до  цієї  Угоди вноситься за згодою її сторін відповідно  до  положень  розділу  10.02   Загальних   умов ( 996_065  ).  Така  зміна  набирає чинності так,  як це визначено угодою про внесення зміни.


 Стаття V 
Представник. Адреси
     5.01. Представником Позичальника є його Міністр фінансів. 
     5.02. Адреса Позичальника:
     Міністерство фінансів України
     вул. Грушевського, 12/2,
     м. Київ, 01008,
     Україна
     Телекс: 131450
     Факс: (380-44) 253-82-43            (380-44) 201-56-85 
     5.03. Адреса Банку:
     International Bank for Reconstruction and Development
     1818 H Street, N.W.
     Washington, D.C. 20433
     United States of America
     Телеграфна адреса: INTBAFRAD Washington, D.C.
     Телекс: 248423 (MCI) або 64145 (MCI)
     Факс: 1-202-477-6391

     Погоджено в м.  Київ,  Україна,  станом на день  і  рік,  які вперше зазначено вище.
 Україна
 Повноважний представник                                  (Підпис)
 Міжнародний банк реконструкції  та розвитку
 Повноважний представник                                  (Підпис) 

 Доповнення 1 
ОПИС ПРОЕКТУ
 
     Цілями Проекту  є  поліпшення  стану та якості ділянок дороги М-03 й підвищення безпеки руху на дорогах.
     Проект складається з таких частин:
     Частина 1: Реконструкція доріг 
     Реконструкція приблизно 120 км автомобільної  дороги  Київ  - Харків - Довжанський,  зокрема будівельні роботи для реконструкції (зміцнення) існуючої дороги.
     Частина 2: Поліпшення безпеки дорожнього руху
     Виконання програми     заходів      безпеки      руху      на аварійно-небезпечних  ділянках  доріг  (буде встановлено приблизно 110 ділянок дороги підвищеної  небезпеки),  зокрема  постачання  й встановлення вдосконалених засобів безпеки.
     Частина 3: Створення інституційного потенціалу 
     Забезпечення технічними консультаційними послугами, навчанням та обладнанням для посилення системи управління дорожнім  рухом  у межах  території  Позичальника  відповідно  до  вимог  міжнародної практики, у тому числі:
     a) удосконалення українських  норм,  правил  і  стандартів  у галузях проектування, будівництва, ремонту й утримання доріг;
     b) модернізація   системи   управління   дорожнім   рухом  та експлуатації  доріг,  зокрема  виконання  контрактів   на   основі результатів  і  впровадження  систем  планування  й  програмування дорожніх робіт, а також
     c) упровадження в дорожньому секторі  міжнародної  "найліпшої практики" укладення контрактів. 

Доповнення 2 
ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ 

 
Розділ I 


 Механізм реалізації


A. Організаційні заходи

     1. Позичальник  забезпечує  здійснення  Суб'єктом   виконання Проекту  виконання Проекту й управління ним з належною ретельністю й ефективністю.
     2. Позичальник   забезпечує   виконання   Проекту   Суб'єктом виконання Проекту відповідно до принципів і порядку, які викладено в Інструкції про діяльність у рамках Проекту, неможливість зміни й переробки  жодного  положення  Інструкції  про діяльність у рамках Проекту,  унесення поправок до будь-якого положення чи відмови від будь-якого положення без консультацій з Банком та його попередньої згоди.


     B. Субкредитна угода

     1. Для сприяння виконанню Проекту Суб'єктом виконання Проекту Позичальник  надає  Суб'єкту  виконання  Проекту  кошти  Позики за субкредитною угодою  на  схвалених  Банком  умовах,  що  охоплюють положення,  в  яких  зазначено,  що  Суб'єкт  виконання  Проекту є відповідальним  за  загальне  повсякденне  виконання   Проекту   й управління  ним  (далі  -  Субкредитна угода),  а також реалізовує Проект відповідно до Інструкції про діяльність у рамках Проекту  й Антикорупційних рекомендацій.
     2. Відповідно   до   Субкредитної   угоди  Позичальник  через Міністерство фінансів  користується  своїми  правами  для  захисту інтересів Позичальника та Банку й для досягнення цілей Проекту. Не можна переуступати Субкредитної угоди чи будь-якого з її положень, уносити   до  Субкредитної  угоди  чи  будь-якого  з  її  положень поправок,  анулювати чи відмовлятися  від  Субкредитної  угода  чи будь-якого з її положень без попередньої згоди Банку.

     C. Антикорупція


     Позичальник забезпечує   виконання   Проекту   відповідно  до положень Антикорупційних рекомендацій


     D. Заходи безпеки


     1. Заходи з охорони навколишнього середовища
     a) Позичальник забезпечує своєчасне  вживання  всіх  заходів, необхідних  для виконання Плану природоохоронних заходів,  а також своєчасне й належне отримання всіх  юридичних  дозволів,  дозволів для  адміністративного  планування  та  схвалення природоохоронних органів, необхідних для виконання Проекту в установлений строк і з належною ретельністю.

     b) Позичальник  забезпечує  постійне  та  своєчасне  вживання Суб'єктом виконання Проекту всіх заходів,  необхідних і визначених відповідно  до Плану природоохоронних заходів,  і належне внесення ним достатньої інформації  про  виконання  зазначених  заходів  до звітів  виконання  Проекту,  підготовка яких здійснюється згідно з положеннями рубрики B розділу II цього доповнення.
     2. Придбання землі та переселення
     Якщо для цілей здійснення діяльності відповідно до частини  1 та  частини  2  Проекту  необхідно  придбати  землю  або здійснити переселення, Позичальник:
     a) повідомляє Банкові  або  забезпечує  повідомлення  Банкові Суб'єктом   виконання  Проекту  про  будь-який  намір  цілком  або частково придбати землю та (чи) здійснити переселення під  житлові будинки,  сільськогосподарські  угіддя,  комерційні  структури  та підприємства й (або) землю,  що використовується людьми без вимоги права  власності  й  (чи)  особами,  яких  залучено  до діяльності Проекту,  а також про кожний План придбання землі  та  переселення (якщо  такий  є),  складений  згідно з Порядком придбання землі та переселення;

     b) оприлюднює (чи забезпечує оприлюднення Суб'єктом виконання Проекту)  Порядок  придбання  землі  та  переселення й кожний План придбання  землі  та  переселення  (якщо   такий   є),   складений відповідно  до  Проекту,  й  усю інформацію,  яка стосується цього Плану  в  прийнятний  для  Банку  спосіб  не  пізніше,  ніж  через шістдесят  (60)  днів до проведення будь-якої операції з придбання землі та (або) переселення, а також
     c) забезпечує  своєчасне   та   належне   здійснення   всього придбання  землі  та  (або)  переселення в рамках Проекту згідно з положеннями й процедурами, які містяться в Порядку придбання землі та   переселення   й   відповідному   Плані   придбання  землі  та переселення, а також належне забезпечення всіх осіб, яких залучено або може бути залучено, усією відповідною інформацією.

  Розділ II 


 Моніторинг виконання Проекту. Звітність й оцінка


     A. Звіти про виконання Проекту


     1. Позичальник   забезпечує  здійснення  Суб'єктом  виконання Проекту моніторингу  та  оцінки  поступу  у  виконанні  Проекту  й підготовку ним Звітів про виконання Проекту відповідно до положень розділу 5.08 Загальних умов ( 996_065 ) та на підставі  погоджених з  Банком  показників.  Кожний  Звіт про виконання Проекту охоплює один квартал календарного року й надається Банкові не пізніше, ніж через  один  місяць  після  завершення  періоду,  охопленого таким звітом.

     2. Для  цілей  пункту  "c"  розділу   5.08   Загальних   умов ( 996_065  )  звіт про виконання Проекту та пов'язаний з ним план, який вимагається згідно із  цим  розділом,  надаються  Банкові  не пізніше,  ніж  через  шість  (6) місяців після завершення періоду, охопленого таким звітом.
     3. Позичальник  забезпечує  складання   Суб'єктом   виконання Проекту  31 березня або приблизно в цей час кожного року виконання Проекту починаючи з 31 березня 2010  р.  та  негайне  надання  ним таких звітів й планів Банкові для розгляду й коментарів:
     a) консолідованого звіту, що об'єднує звіти, зазначені вище в пункті 1, а також

     b) щорічного плану з прогнозами, який містить фінансові плани та  переглянуті  й  оновлені показники моніторингу та оцінки,  для діяльності, яка повинна розпочатися наступного року, у прийнятному для Банку форматі.


     B. Управління фінансовими засобами. Фінансові звіти й аудити


     1. Позичальник  забезпечує  підтримання  Суб'єктом  виконання Проекту  системи  управління   фінансовими   засобами   згідно   з положеннями розділу 5.09 Загальних умов ( 996_065 ).

     2. Без обмеження положень частини A цього розділу Позичальник забезпечує  підготовку  й  надання  Суб'єктом  виконання   Проекту Банкові  після  закінчення кожного календарного кварталу (протягом 45 днів) проміжних фінансових звітів про виконання Проекту, які не пройшли  аудиторської  перевірки  та які охоплюють цей квартал,  у прийнятній для Банку формі.
     3. Позичальник забезпечує проведення аудиту Фінансових звітів Суб'єкта виконання Проекту згідно з положеннями пункту "b" розділу 5.09 Загальних умов ( 996_065 ).  Кожний аудит  Фінансових  звітів охоплює  період одного фіскального року Позичальника,  починаючи з року,  в  якому  здійснюється  перше  зняття  коштів.   Перевірені Фінансові  звіти для кожного періоду надаються Банкові не пізніше, ніж через шість місяців після закінчення такого періоду.

     C. Операційний аудит


     У першому році реалізації Проекту Позичальник:
     a) наймає  незалежну  зовнішню  аудиторську  фірму,   яка   є прийнятною для Банку,  для проведення базового операційного аудиту Проекту,  такий аудит охоплює огляд операційних систем і процедур, зокрема оцінку внутрішньої структури;
     b) складає   звіт  про  операційний  аудит  після  завершення аудиту,  проведеного відповідно до зазначеного вище підпункту "a", а також 
     c) надає   Банкові   копію   звіту   про  операційний  аудит, складеного відповідно до зазначеного вище підпункту "b",  протягом тридцяти (30) днів після його завершення.
     2. Після  проведення  базового  операційного аудиту й надання звіту в першому році реалізації Проекту  кожного  подальшого  року Позичальник та Банк обговорюють необхідність проведення будь-якого подальшого операційного аудиту.
     3. У кожному подальшому році реалізації  Проекту  Позичальник на прохання Банку наймає незалежну зовнішню аудиторську фірму, яка є  прийнятною  для  Банку,  для  проведення   подальшого   річного операційного  аудиту  Проекту  й  операційних  систем та процедур, зокрема для оцінювання  системи  внутрішнього  контролю  в  рамках Проекту  з  урахуванням  висновків  базового звіту про операційний аудит,  який зазначено в пункті  1  цього  розділу,  та  будь-яких подальших річних звітів. Копія звіту про будь-який подальший аудит надається Банкові негайно.

     D. Проміжний перегляд


     1. Не пізніше 30 червня 2011 р.  через Міністерство економіки та  Суб'єкта виконання Проекту Позичальник разом з Банком здійснює проміжний перегляд поступу у виконанні Проекту (далі  -  Проміжний перегляд).
     Проміжний перегляд, крім іншого, охоплює:
     a) поступ у досягненні цілей Проекту, а також
     b) загальний стан виконання Проекту за показниками здійснення Проекту.

     2. Позичальник  забезпечує  складання   Суб'єктом   виконання Проекту й,  принаймні,  за три (3) місяці до проведення Проміжного перегляду надання ним  Банкові  звіту  з  описом  стану  виконання кожного  компонента Проекту,  а також узагальненого звіту про стан виконання Проекту загалом (далі - Проміжний звіт).

 
Розділ III


 Закупівлі


     A. Загальні положення


     1. Товари та роботи.  Усі товари,  роботи й  послуги,  які  є необхідними для виконання Проекту й повинні фінансуватися з коштів Позики,  закуповуються відповідно до вимог положень, які викладено чи  зазначено  в  розділі  I Посібника із закупівель,  та положень цього розділу.

     2. Послуги    консультантів.    Придбання     усіх     послуг консультантів,  які  є необхідними для виконання Проекту й повинні фінансуватися з коштів Позики,  здійснюється відповідно  до  вимог положень, які викладено чи зазначено в розділі I та IV Посібника з відбору та наймання консультантів, та положень цього Розділу.
     3. Визначення.  Написані  з  великої   літери   терміни,   що вживаються  в цьому розділі для опису окремих методів закупівлі чи методів  перевірки  Банком  окремих  контрактів,  стосуються   тих відповідних  методів,  які описано в Посібнику із закупівель або в Посібнику  з  відбору  та  наймання  консультантів,  залежно   від обставин.


     B. Окремі методи закупівлі товарів і робіт

     1. Міжнародні конкурсні торги.  Якщо зазначеним нижче пунктом 2 не передбачено іншого,  закупівля товарів і  робіт  здійснюється згідно   з   контрактами,   укладеними   на  підставі  результатів Міжнародних конкурсних торгів.
     2. Інші методи закупівлі товарів і робіт.  У зазначеній нижче таблиці  наведено  методи  закупівлі,  крім Міжнародних конкурсних торгів,  які можуть  використовуватися  для  закупівлі  товарів  і робіт.   План   закупівель   визначає   умови,   за   яких  можуть використовуватися такі методи.
                         Методи закупівлі      a) Національні конкурсні торги

     b) Обмежені міжнародні торги
     c) Пряме укладення контрактів
     d) Закупівлі у вільній торгівлі
     C. Особливі методи закупівлі послуг консультантів
     1. Відбір на підставі співвідношення якості й вартості.  Якщо зазначеним  нижче  пунктом  2  не  передбачено  іншого,  закупівля товарів  і робіт здійснюється згідно з контрактами,  укладеними за принципом Відбору на підставі співвідношення якості й вартості.

     2. Інші методи закупівлі послуг консультантів.  У  зазначеній нижче таблиці наведено методи закупівлі,  крім Відбору на підставі співвідношення якості й вартості, які можуть використовуватися для закупівлі послуг консультантів. План закупівель визначає умови, за яких можуть використовуватися такі методи.
                         Методи закупівлі
     a) Відбір на основі найменших витрат
     b) Відбір індивідуальних консультантів
     c) Відбір на основі кваліфікації консультантів

     d) Відбір з єдиного джерела
     D. Розгляд Банком рішень про закупівлю
     План закупівель  визначає  ті   контракти,   які   підлягають попередньому   розгляду  Банком.  Усі  інші  контракти  підлягають розгляду Банком після закупівель. 


Розділ IV


Зняття коштів Позики

  A. Загальні положення


     1. Позичальник може зняти кошти Позики відповідно до положень статті  II  Загальних  умов  (  996_065  ),  цього розділу й таких додаткових інструкцій,  які Банк визначає  у  своєму  повідомленні Позичальнику  (у  тому  числі  Посібника  Світового банку з питань надання коштів для проектів,  датованого травнем 2006 р., який час від часу Банк переглядає та застосовує до цієї Угоди відповідно до таких  інструкцій),  для  фінансування  Прийнятних   витрат,   які викладено в таблиці зазначеного нижче пункту 2.
     2. У  зазначеній  нижче таблиці наведено категорії Прийнятних витрат,  які  можуть  фінансуватися  з  коштів  Позики   (далі   - Категорія),  розподіл  сум  Позики  на кожну Категорію та відсоток витрат, які повинні фінансуватися для покриття Прийнятних витрат у рамках кожної Категорії.

------------------------------------------------------------------
|      Категорія       |Сума виділеної|   Відсоток витрат, які   |
|                      | Позики, дол. |повинні фінансуватися, за |
|                      |     США      |    винятком податків     |
|---------------------- -------------- --------------------------|
|1) Товари, навчання та|   8 500 000  |          100%            |
|послуги консультантів |              |                          |
|---------------------- -------------- --------------------------|
|2) Будівельні роботи  | 294 500 000  |          100%            |
|відповідно до         |              |                          |
|частини 1             |              |                          |
|---------------------- -------------- --------------------------|
|3) Будівельні роботи  |  96 000 000  |          100%            |
|відповідно до         |              |                          |
|частини 2             |              |                          |
|---------------------- -------------- --------------------------|
|4) Початкова          |   1 000 000  |Сума, що сплачується      |

|одноразова комісія    |              |відповідно до розділу 2.03|
|                      |              |цієї Угоди згідно з       |
|                      |              |пунктом "b" розділу 2.07  |
|                      |              |Загальних умов ( 996_065 )|
|---------------------- -------------- --------------------------|
|Усього                | 400 000 000  |                          |
------------------------------------------------------------------
     B. Період зняття коштів Позики
     1. Незважаючи на положення зазначеного вище пункту  1,  кошти не знімаються для:

     a) покриття  витрат,  здійснених до дати набрання цією Угодою чинності, а також
     b) покриття витрат,  здійснених відповідно до Категорії 2 або Категорії 3 (залежно від обставин),  які стосуються діяльності, що повинна проводитися на землі або стосовно землі,  яка  є  об'єктом Плану  придбання землі та переселення,  доти,  доки Позичальник не надасть задовільних для Банку  доказів  того,  що  План  придбання землі та переселення успішно виконано.
     2. Датою закриття є 31 грудня 2012 р. 
                                      Доповнення 3 

                         ГРАФІК ПОГАШЕННЯ 
     1. У  наведеній  нижче  таблиці  зазначаються   Дати   сплати основної  суми  Позики  та  відсотки  від  сукупної  основної суми Позики,  що підлягають сплаті на кожну Дату сплати  основної  суми ("Частка внеску").  Якщо кошти Позики цілком знято станом на першу Дату сплати основної суми  Позики,  то  основна  сума  Позики,  що підлягає  сплаті Позичальником на кожну Дату сплати основної суми, визначається Банком шляхом множення:  a)  Знятого  залишку  Позики станом  на першу Дату сплати основної суми на b) Частку внеску для кожної Дати сплати  основної  суми;  така  сума,  що  сплачується, повинна   регулюватися  настільки,  наскільки  це  необхідно,  для вирахування будь-яких сум, зазначених у пункті 4 цього доповнення, до яких застосовується Валютна конверсія.

------------------------------------------------------------------
|   Дата сплати основної суми   |      Основна сума Позики,      |
|                               |    що сплачується в доларах    |
|                               |     (виражено у відсотках)     |
|------------------------------- --------------------------------|
|Кожного 15 травня та           |               2%               |
|15 листопада починаючи з       |                                |
|15 травня 2014 р. до           |                                |
|15 листопада 2038 р.           |                                |
------------------------------------------------------------------
     1. Якщо станом на першу Дату погашення основної  суми  коштів Позики не було цілком знято,  основна сума Позики, яку Позичальник повинен  сплачувати  на  кожну  Дату  погашення   основної   суми, визначається так:

     2. Якщо  коштів  Позики  не було цілком знято станом на першу Дату сплати основної суми,  то основна сума  Позики,  що  підлягає сплаті   Позичальником   на   кожну  Дату  сплати  основної  суми, визначається так:
     a) залежно від того,  скільки коштів Позики було знято станом на  першу  Дату  сплати основної суми,  Позичальник сплачує Знятий залишок Позики станом на таку дату відповідно до  пункту  1  цього доповнення, а також
     b) будь-яка сума, яку знято після першої Дати сплати основної суми,  сплачується на кожну Дату сплати основної суми,  що  настає після  дати  такого  зняття  коштів у розмірах,  визначених Банком шляхом множення суми  кожного  такого  зняття  коштів  на  дробове число,  чисельником  якого є початкова Частка внеску,  зазначена в таблиці в пункті 1 цього доповнення  для  зазначеної  Дати  сплати основної  суми  (далі - Початкова частка внеску),  а знаменником - сума всієї решти Початкових часток внеску для Дат сплати  основної суми, що настають на таку дату або після такої дати. такі суми, що сплачуються,  повинні   регулюватися   настільки,   наскільки   це необхідно,  для  вирахування будь-яких сум,  зазначених у пункті 4 цього доповнення, до яких застосовується Валютна конверсія.

     3. a) Лише для цілей розрахунку основних сум,  що  підлягають сплаті станом на будь-яку Дату сплати основної суми,  суми Позики, зняті протягом двох календарних місяців до настання будь-якої Дати сплати  основної  суми  повинні розглядатися як зняті й непогашені станом на другу Дату сплати основної суми,  що настає  після  дати зняття  коштів,  і  підлягають  сплаті кожної Дати сплати основної суми,  починаючи з другої Дати сплати  основної  суми,  що  настає після дати зняття коштів.
     b) Незважаючи  на положення підпункту "a" цього пункту,  якщо Банк будь-коли прийме систему виставлення рахунків на належну дату оплати,  згідно з якою рахунки видаються у відповідний День сплати основної суми або після такого дня,  то положення такого підпункту більше   не   застосовуватимуться  до  будь-якого  зняття  коштів, здійсненого після прийняття такої системи виставлення рахунків.

     4. Незважаючи на положення пунктів 1 та 2  цього  доповнення, після   Валютної  конверсії  всього  Знятого  залишку  позики  або будь-якої його частини в Затверджену  валюту,  конвертована  таким чином у Затверджену валюту сума,  яка сплачується на будь-яку Дату погашення основної суми,  що настає  під  час  Періоду  конверсії, визначається  Банком  шляхом  множення  такої  суми  у  валюті  її деномінації безпосередньо перед Конверсією на: (i) на курс обміну, який відображає основні суми в Затвердженій валюті,  що підлягають сплаті Банком у межах Операції валютного хеджування  у  зв'язку  з Конверсією,  або  ii)  якщо Банк прийме таке рішення відповідно до Посібника з Конверсії, на валютний компонент Екранного курсу.
     5. Якщо Знятий залишок позики деноміновано в більш  як  одній Валюті возики, положення цього доповнення застосовуються окремо до кожної суми,  деномінованої в кожній Валюті позики  для  складення окремого графіку погашення для кожної такої суми. 

 Додаток 

 
Розділ I 


  Визначення


     1. "Антикорупційні    рекомендації"   означає   Посібник   із запобігання шахрайству й корупції та їхнього подолання в проектах, фінансованих   у  рамках  позик  МБРР,  кредитів  і  грантів  МАР, датований 15 жовтня 2006 р.
     2. "Категорія"  означає  категорію,   зазначену   в   таблиці розділу IV доповнення 4 до цієї Угоди.

     3. "Посібник  з  відбору  та  наймання консультантів" означає Посібник  з  відбору  та  наймання  консультантів   позичальниками Світового   банку,   опублікований  Банком  у  травні  2004  р.  й виправлений у жовтні 2006 р.
     4. "План    природоохоронних    заходів"     означає     План природоохоронних заходів, датований 3 березня 2007 р., який описує заходи для зменшення негативного впливу на навколишнє  середовище, передбачені  для  діяльності  в  рамках  Проекту,  і сторін,  що є відповідальними за моніторинг будівництва та операційні наслідки.
     5. "План заходів для контролю за корупцією та боротьби з нею" означає зазначений у пункті "c" розділу 4.01 цієї Угоди план, який Суб'єкт виконання Проекту повинен прийняти.

     6. "Загальні  умови"  означає  Загальні  умови  (  996_065  ) надання  позик,  датовані 1 липня 2005 р.  (зі змінами,  унесеними станом на лютий 2008 р.).
     7. "Порядок придбання землі та переселення" означає  рамковий документ,  підготовлений  Суб'єктом  виконання  Проекту  згідно  з вимогами національного  законодавства  Позичальника,  затверджений Банком для реалізації Проекту й датований 19 листопада 2007 р.,  в якому описано процес і процедури,  яких  необхідно  дотримуватися, плани, які необхідно підготувати, заходи для зменшення негативного впливу  й  компенсаційні  заходи,  а   також   консультаційні   та інформаційні   процеси,   яких   необхідно  дотримуватися  в  разі придбання землі та (або) переселення осіб,  яких зачіпає Проект  у результаті виконання частини 1 та частини 2 Проекту. 
     8. "План  придбання землі та переселення" означає план,  який стосується придбання землі та (або) переселенням осіб, що, залежно від обставин,  зачіпає Проект,  який підготовлено в рамках Проекту відповідно до Порядку придбання землі та переселення.
     9. "Міністерство  фінансів"  означає  центральний  виконавчий орган   Позичальника,   який   діє   на   підставі  Положення  про Міністерство фінансів України,  затвердженого постановою  Кабінету Міністрів  України  від 27 грудня 2006 р.  N 1837 ( 1837-2006-п ), або його правонаступника.
     10. "Міністерство економіки" означає  центральний  виконавчий орган   Позичальника,   який   діє   на   підставі  Положення  про Міністерство економіки України,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2007 р.  N 777 ( 777-2007-п ), або його правонаступника. 
     11. "Посібник із закупівель" означає Посібник  із  закупівель за  позиками  Міжнародного  банку  реконструкції  та  розвитку  та кредитами Міжнародного агентства з розвитку,  опублікований Банком у травні 2004 р. й виправлений у жовтні 2006 р.
     12. "План  закупівель"  означає  датований  27 лютого 2009 р. План закупівель  Позичальника  для  Проекту,  який   зазначено   в пункті 1.16  Посібника  із  закупівель  і в пункті 1.24 Посібник з відбору та наймання консультантів та який час від часу оновлюється згідно з положеннями зазначених вище пунктів.
     13. "Суб'єкт   виконання  Проекту"  означає  Державну  службу автомобільних доріг України (Укравтодор),  центральний  виконавчий орган  Позичальника,  який  діє на підставі Положення про Державну службу  автомобільних  доріг  України,  затвердженого   постановою Кабінету Міністрів   України   від   16   квітня  2007  р.  N  628 ( 628-2007-п ), або її правонаступника. 
     14. "Інструкції про  діяльність  у  рамках  Проекту"  означає посібник,  підготовлений Суб'єктом виконання Проекту, який повинен прийняти Позичальник та який зазначено в пункті "b"  розділу  4.01 та в пункті 2 рубрики A розділу 1 доповнення 2 до цієї Угоди,  для використання під час реалізації Проекту, та який містить положення про   довірче   управління,   управління   фінансовими   засобами, закупівлі,  заходи безпеки,  антикорупцію, моніторинг, звітність й аудит.
     15. "Дороги"  означає  всі  дороги  державного  та  місцевого значення,  управління якими здійснює Державна служба автомобільних доріг    України    (Укравтодор)   відповідно   до   законодавства Позичальника.
     16. "Субкредитна угода" означає угоду,  яку необхідно укласти між  Міністерством  фінансів та Суб'єктом виконання Проекту та яку зазначено в рубриці B  розділу  1  доповнення  2  до  цієї  Угоди, відповідно  до  якої  кошти  Позики  надаються  Суб'єкту виконання Проекту.

Розділ II 
Зміни до Загальних умов ( 996_065 ) 
Зміни до Загальних умов ( 996_065 ) є такими:
1. Пункт "a" розділу 2.07 змінено,  унаслідок  чого  він  має таку редакцію:

     "Розділ 2.07.  Рефінансування  Авансу  на підготовку проекту. Фінансування Початкової одноразової комісії та відсотків
     a) Якщо Угодою про позику  передбачено  повернення  з  коштів Позики   авансу,   наданого   Банком  або  Асоціацією  ("Аванс  на підготовку проекту"),  то Банк від імені такої Сторони  Позики  на Дату набрання чинності або після неї знімає з Рахунка Позики суму, необхідну для повернення знятого  й  непогашеного  залишку  авансу станом  на  дату  такого  зняття  з  Рахунка  Позики й сплати всіх накопичених і несплачених витрат,  якщо такі є, на аванс станом на таку  дату.  Суму,  зняту  в  такий спосіб,  Банк сплатить собі чи Асоціації,  залежно від обставин,  й анулює решту суми авансу, яку не знято.".
     2. Пункт  "l"  розділу  7.02 змінено,  унаслідок чого він має таку редакцію:

     "Розділ 7.02. Призупинення Банком
     ...l) Неправомочність.   Банк   або    Асоціація    оголосили Позичальника  (крім  Країни-члена)  чи  Суб'єкта виконання Проекту неправомочним   отримувати    кошти    будь-якого    фінансування, здійсненого Банком або Асоціацією,  чи в інший спосіб брати участь у підготовці чи виконанні  будь-якого  проекту,  який  цілком  або частково  фінансує  Банк  чи Асоціація,  у результаті встановлення Банком чи Асоціацією участі  Позичальника  чи  Суб'єкта  виконання Проекту  в  шахрайських,  корупційних,  примусових або змовницьких діяннях у зв'язку з використанням коштів будь-якого  фінансування, здійсненого Банком або Асоціацією.".
     3. Такі  терміни  та  визначення,  які  наведено  в  додатку, змінено або вилучено так,  як це зазначено нижче,  а до додатка  в алфавітному  порядку  додано такі нові терміни та визначення,  які відповідно перенумеровано:

     a) Термін "Аванс на підготовку проекту" змінено на "Аванс  на підготовку", унаслідок чого він має таку редакцію:
     "Аванс на  підготовку" означає аванс,  який зазначено в Угоді про фінансування та який підлягає сплаті відповідно  до  положення 2.07.".
     b) Визначення  терміна  "Дата  конверсії" змінено,  унаслідок чого він має таку редакцію:
     "Дата конверсії" означає стосовно  Конверсії  Дату  виконання (яку  визначено  в  цій  Угоді)  або  таку іншу дату,  яку вимагає Позичальник і  яка  є  прийнятною  для  Банку,  з  настанням  якої Конверсія  набирає  чинності,  як  це далі зазначено в Посібнику з конверсії.". 

 Лист-додаток N 1  
УКРАЇНА 
21 квітня 2009 р.
 Міжнародний банк  реконструкції та розвитку
 1818 H Street, N.W.  Washington, D.C. 20433  United States of America 

 Про позику N 7677-UA (Проект покращення автомобільних   доріг та безпеки руху)  

Стаття VI Загальних умов:   Фінансові та економічні дані  

     Шановні пані та панове!
     У зв'язку з Угодою про позику  від  цієї  дати  між  Україною (далі  -  Країна-член)  та  Міжнародним  банком  реконструкції  та розвитку (далі - Банк),  що  передбачає  надання  позики  (далі  - Позика)  для  викладеного  вище  Проекту  на  політику  розвитку й Загальних  умов  (  996_065  )  (далі  -  Загальні   умови),   які застосовуються до Угоди про позику,  пишу від імені Країни-члена з метою викласти таке:
     1. Ми  розуміємо  й  погоджуємося  з  тим,   що   для   цілей розділу 6.01   Загальних   умов  (  996_065  )  Банк  вимагає  від Країни-члена надавати звіт  про  "довгостроковий  зовнішній  борг" (визначений  у Посібнику із системи звітування дебіторів Світового банку від січня 2000 року (далі - Посібник)),  згідно з Посібником і,   зокрема,   повідомляти  Банкові  про  нові  "зобов'язання  за позиками" (визначені в Посібнику) не пізніше,  ніж через  30  днів після закінчення кварталу, в якому виникла заборгованість, а також сповіщати Банк про "операції з позиковими  коштами"  (визначені  в Посібнику) один раз на рік,  не пізніше 31 березня року, що настає за звітнім роком.

     2. Ми  заявляємо  про  відсутність  Закладних  (визначених  у Загальних умовах ( 996_065 ),  крім тих, які виключаються згідно з пунктом  "c"  розділу  6.02  Загальних  умов,  стосовно  будь-яких Державних  активів (визначених у Загальних умовах) як забезпечення будь-якого Зовнішнього боргу  (визначеного  в  Загальних  умовах). Відсутні   жодні   невиконані   зобов'язання  стосовно  будь-якого зовнішнього  державного  боргу  (визначеного  в   Посібнику).   Ми розуміємо,  що  під  час  надання  позики  Банк  може спиратися на твердження,  які викладено в цьому листі або на які в цьому  листі зроблено посилання.
     3. Просимо   підтвердити   Вашу   згоду  на  зазначене  вище, засвідчивши це підписом належним чином уповноваженого представника Банку в зазначеному далі місці.

 З повагою
 Україна
 Повноважний представник                                  (Підпис)
 Погоджено:
 Міжнародний банк реконструкції  та розвитку

 Повноважний представник                                  (Підпис) 


Лист-додаток N 2 
УКРАВТОДОР 
21 квітня 2009 р.
 Міжнародний банк  реконструкції та розвитку

 1818 H Street, N.W.  Washington, D.C. 20433  United States of America  
Про позику N 7677-UA(Проект покращення автомобільних   доріг та безпеки руху) 
Показники виконання проекту 

     Шановні пані та панове!
     Посилаючися на   Показники   оцінки  виконання  проекту,  які використовуватиме Укравтодор відповідно  до  положень  пункту  "a" рубрики   A  розділу  II  доповнення  2  до  Проектної  угоди  між Укравтодором та  Міжнародним  банком  реконструкції  та   розвитку (далі -  Банк)  станом на таку саму дату,  якою датовано цю Угоду, для визначення поступу  у  виконанні  Проекту  й  досягненні  його цілей.  Цим  ми  підтверджуємо,  що  зазначені показники охоплюють параметри, викладені в додатку до цього листа.
 З повагою
 Укравтодор

 Повноважний представник                                  (Підпис) 


  Додаток  до листа-додатка N 2  
Проект покращення   автомобільних доріг та безпеки руху 
ПОКАЗНИКИ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ

     1. Поліпшення  характеристик  дороги  М-03  (визначається  за Міжнародним індексом нерівності)  на  ділянці  між  Борисполем  та Лубнами.
     2. Підвищення  рівня  безпеки  руху до рівня ЄС (визначається кількістю фатальних випадків на 10 000 транспортних засобів).
     3. Щорічне  зменшення  кількості  аварій  між  Борисполем  та Лубнами.
     4. Усунення   приблизно   110   ділянок   дороги   підвищеної небезпеки, які визначив Укравтодор. 
     5. Чисельність тренованого персоналу  в  управлінні  дорожнім рухом  та  у  використанні  міжнародної найліпшої практики під час реалізації Проекту.
     6. Запуск пілотного  контракту  про  технічне  обслуговування дороги, який ґрунтується на показниках її функціональності.

Загрузка...