Зрозуміло / Понятно
Шановний користувач!
На жаль, ми вимушені закрити цей проект і з 30 листопада 2020 він перестане працювати. Просимо свої вибачення за можливі незручності.

Уважаемый пользователь!
К сожалению, мы вынуждены закрыть этот проект и с 30 ноября 2020 он перестанет работать. Приносим свои извинения за возможные неудобства.

Поиск авто: расширенный поиск

UAH
UAH
USD
EUR

Автоправо

Листи, роз'яснення

Щодо класифiкацiї автомобiлiв у некомплектному станi
ВИСНОВОК N 2/60. Про скасування рiшення про державну реєстрацiю нормативно-правового акта
Роз'яснення щодо ввезення громадянами на митну територiю України транспортних засобiв при переселеннi на постiйне мiсце проживання
Про окремi питання квалiфiкацiї порушень митних правил при перемiщеннi громадянами транспортних засобiв
Щодо iдентифiкацiйних номерiв транспортних засобiв
Щодо продовження термiну тимчасового ввезення на митну територiю України транспортних засобiв громадянами
Щодо ввезення транспортних засобiв громадянами-резидентами на митну територiю України з метою транзиту
Щодо окремих питань ввезення транспортних засобiв на митну територiю України
У доповнення до листа Держмитслужби України вiд 11.05.07 N 10/1-4/794-ЕП
Роз'яснення щодо ввезення громадянами на митну територiю України транспортних засобiв при переселеннi на постiйне мiсце проживання
Щодо Правил митного контролю та оформлення транспортних засобiв, що перемiщуються через кордон України, затверджених наказом Держмитслужби України вiд 17.11.05 N 1118
Щодо порядку видачi Посвiдчення на реєстрацiю транспортного засобу в органах ДАI МВС України громадянам-нерезидентам
Щодо тимчасового ввезення вантажних транспортних засобiв громадянами
Щодо набуття чинностi Законом України вiд 06.07.2005 N 2739-IV "Про деякi питання ввезення на митну територiю України транспортних засобiв"
Щодо транзиту через митну територiю України транспортних засобiв
Щодо тимчасового ввезення транспортних засобiв громадянами
Про митне оформлення транспортних засобiв у якостi гуманiтарної допомоги
Щодо митного оформлення транспортних засобiв
Про перемiщення громадянами транспортних засобiв iндивiдуального користування з метою тимчасового ввезення в Україну (вивезення з України)
Щодо використання бланкiв посвiдчень про реєстрацiю транспортних засобiв старого зразка
Про тимчасове ввезення транспортних засобiв громадянами-нерезидентами як несупроводжуваного багажу
Щодо забезпечення контролю за стягненням платежiв при ввезеннi для вiльного обiгу транспортних засобiв громадянами
Щодо ввезення громадянами в Україну мотоциклiв для постiйного користування
Щодо видачi Посвiдчення про реєстрацiю транспортного засобу при його тимчасовому ввезеннi громадянином-нерезидентом та зворотного вивезення такого транспортного засобу
Про подання документiв, що пiдтверджують проведення сертифiкацiї транспортних засобiв, якi ввозяться громадянами для вiльного обiгу
З метою забезпечення реалiзацiї вимог Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобiв
Про сертифiкацiю транспортних засобiв
Щодо ввезення транспортних засобiв на митну територiю України громадянами - нерезидентами
Про деякi питання ввезення на митну територiю України транспортних засобiв
До листа вiд 24.05.2006 р. N 11/2-10/5619-ЕП
Щодо взаємодiї з МВС України
Стосовно деяких особливостей митного контролю та митного оформлення
Стосовно окремих особливостей митного контролю та митного оформлення
Про надання роз'яснень
Про визначення способу перемiщення та сплати податкiв при оформленнi причепiв та мотоциклiв, що ввозяться для вiльного використання
Щодо митного оформлення кузовiв та шасi
Щодо надання пiльг з оподаткування транспортних засобiв, що ввозяться на митну територiю України у разi переселення громадян на постiйне проживання в Україну.
Щодо визначення державного органу, якому подаються документи, що пiдтверджують проведення сертифiкацiї транспортних засобiв
Про пiдтвердження суми, що виплачується працiвникам дипломатичної служби України у зв
Щодо тимчасового вивезення транспортних засобiв
Визначення вартостi спецiальних дорожнiх транспортних засобiв
Методи визначення року виготовлення дорожньо-транспортних засобiв
Щодо митного оформлення транспортних засобiв, ввезених iз Молдови та США
Про порядок ввезення автотранспорту віком більше ніж 8 років
Щодо реєстрацiйних документiв на транспортнi засоби в РБ
Щодо реєстрацiйних документiв на транспортнi засоби

Щодо порядку видачi Посвiдчення на реєстрацiю транспортного засобу в органах ДАI МВС України громадянам-нерезидентам

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

14.03.2006N 010/175-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць, митниць


Щодо порядку видачi Посвiдчення на реєстрацiю транспортного засобу в органах ДАI МВС України громадянам-нерезидентам

     У зв'язку iз зверненнями митних органiв щодо надання роз'яснень стосовно порядку видачi Посвiдчення громадянам-нерезидентам при тимчасовому ввезеннi транспортних засобiв, якi перебувають на постiйному облiку в iноземних державах, iнформуємо.

     Згiдно з вимогами Закону України вiд 13.09.01 N 2681-III "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарiв та транспортних засобiв, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України" (далi - Закон):

     громадяни-нерезиденти - iноземцi, громадяни України, особи без громадянства, якi мають постiйне мiсце проживання за межами України, у тому числi тi, якi тимчасово перебувають на територiї України;

     постiйне мiсце проживання - мiсце проживання на територiї будь-якої держави не менше одного року громадянина, який не має постiйного мiсця проживання на територiї iнших держав i має намiр проживати на територiї цiєї держави протягом будь-якого строку, не обмежуючи таке проживання певною метою, i за умови, що таке проживання не є наслiдком виконання цiєю особою службових обов'язкiв або зобов'язань за договором (контрактом).

     Згiдно з вимогами статтi 11 Закону транспортнi засоби за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 УКТЗЕД, тимчасово ввезенi громадянами-нерезидентами на митну територiю України для власного користування на термiн, що перевищує два мiсяцi, пiдлягають реєстрацiї в органах Державної автомобiльної iнспекцiї Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, крiм випадкiв, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Пунктом 30 Правил державної реєстрацiї та облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв усiх типiв, марок i моделей, причепiв, напiвпричепiв та мотоколясок, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.09.98 N 1388, визначено, що транспортнi засоби (вузли i агрегати, що мають iдентифiкацiйнi номери), ввезенi в Україну фiзичними особами, пiдлягають реєстрацiї на пiдставi заяв власникiв i виданих митними органами посвiдчень на їх реєстрацiю в пiдроздiлах ДАI iз зазначенням вiдомостей про сплату мита, заборону вiдчуження, дати зворотного вивезення.

     Вiдповiдно до пункту 27 згаданих Правил транспортнi засоби, що належать фiзичним особам, реєструються за мiсцем їх постiйного або тимчасового проживання.

     Пунктом 4.2 Технологiї прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон, затвердженої наказом Адмiнiстрацiї Держприкордонслужби та Держмитслужби України вiд 24.11.03 N 297/793 i зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 09.12.03 за N 1133/8454, передбачено, що у паспортi громадянина поряд з датоштампом та/або iммiграцiйнiй картцi проставляється вiдмiтка "ТЗ реєстрацiйний N", яка засвiдчує дату ввезення громадянином-нерезидентом транспортного засобу особистого користування, що перебуває на постiйному облiку в реєстрацiйних органах iноземних держав.

     При вивезеннi за межi України тимчасово ввезеного транспортного засобу посадовою особою органу охорони державного кордону вiдмiтка "ТЗ реєстрацiйний N" анулюється.

     Враховуючи викладене пiдставою для оформлення Посвiдчення при тимчасовому ввезеннi транспортних засобiв громадянами-нерезидентами за мiсцем їх тимчасового проживання в Українi є документи, що пiдтверджують право власностi на транспортний засiб, а також iншi документи (зобов'язання про зворотне вивезення транспортного засобу, закордонний паспорт або iнший документ, що дає право громадянину-нерезиденту перетинати державний кордон України, тощо).

Директор Департаменту декларування та митних режимiвВ.П.Науменко
Загрузка...