Зрозуміло / Понятно
Шановний користувач!
На жаль, ми вимушені закрити цей проект і з 30 листопада 2020 він перестане працювати. Просимо свої вибачення за можливі незручності.

Уважаемый пользователь!
К сожалению, мы вынуждены закрыть этот проект и с 30 ноября 2020 он перестанет работать. Приносим свои извинения за возможные неудобства.

Поиск авто: расширенный поиск

UAH
UAH
USD
EUR

Автоправо

Листи, роз'яснення

Щодо класифiкацiї автомобiлiв у некомплектному станi
ВИСНОВОК N 2/60. Про скасування рiшення про державну реєстрацiю нормативно-правового акта
Роз'яснення щодо ввезення громадянами на митну територiю України транспортних засобiв при переселеннi на постiйне мiсце проживання
Про окремi питання квалiфiкацiї порушень митних правил при перемiщеннi громадянами транспортних засобiв
Щодо iдентифiкацiйних номерiв транспортних засобiв
Щодо продовження термiну тимчасового ввезення на митну територiю України транспортних засобiв громадянами
Щодо ввезення транспортних засобiв громадянами-резидентами на митну територiю України з метою транзиту
Щодо окремих питань ввезення транспортних засобiв на митну територiю України
У доповнення до листа Держмитслужби України вiд 11.05.07 N 10/1-4/794-ЕП
Роз'яснення щодо ввезення громадянами на митну територiю України транспортних засобiв при переселеннi на постiйне мiсце проживання
Щодо Правил митного контролю та оформлення транспортних засобiв, що перемiщуються через кордон України, затверджених наказом Держмитслужби України вiд 17.11.05 N 1118
Щодо порядку видачi Посвiдчення на реєстрацiю транспортного засобу в органах ДАI МВС України громадянам-нерезидентам
Щодо тимчасового ввезення вантажних транспортних засобiв громадянами
Щодо набуття чинностi Законом України вiд 06.07.2005 N 2739-IV "Про деякi питання ввезення на митну територiю України транспортних засобiв"
Щодо транзиту через митну територiю України транспортних засобiв
Щодо тимчасового ввезення транспортних засобiв громадянами
Про митне оформлення транспортних засобiв у якостi гуманiтарної допомоги
Щодо митного оформлення транспортних засобiв
Про перемiщення громадянами транспортних засобiв iндивiдуального користування з метою тимчасового ввезення в Україну (вивезення з України)
Щодо використання бланкiв посвiдчень про реєстрацiю транспортних засобiв старого зразка
Про тимчасове ввезення транспортних засобiв громадянами-нерезидентами як несупроводжуваного багажу
Щодо забезпечення контролю за стягненням платежiв при ввезеннi для вiльного обiгу транспортних засобiв громадянами
Щодо ввезення громадянами в Україну мотоциклiв для постiйного користування
Щодо видачi Посвiдчення про реєстрацiю транспортного засобу при його тимчасовому ввезеннi громадянином-нерезидентом та зворотного вивезення такого транспортного засобу
Про подання документiв, що пiдтверджують проведення сертифiкацiї транспортних засобiв, якi ввозяться громадянами для вiльного обiгу
З метою забезпечення реалiзацiї вимог Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобiв
Про сертифiкацiю транспортних засобiв
Щодо ввезення транспортних засобiв на митну територiю України громадянами - нерезидентами
Про деякi питання ввезення на митну територiю України транспортних засобiв
До листа вiд 24.05.2006 р. N 11/2-10/5619-ЕП
Щодо взаємодiї з МВС України
Стосовно деяких особливостей митного контролю та митного оформлення
Стосовно окремих особливостей митного контролю та митного оформлення
Про надання роз'яснень
Про визначення способу перемiщення та сплати податкiв при оформленнi причепiв та мотоциклiв, що ввозяться для вiльного використання
Щодо митного оформлення кузовiв та шасi
Щодо надання пiльг з оподаткування транспортних засобiв, що ввозяться на митну територiю України у разi переселення громадян на постiйне проживання в Україну.
Щодо визначення державного органу, якому подаються документи, що пiдтверджують проведення сертифiкацiї транспортних засобiв
Про пiдтвердження суми, що виплачується працiвникам дипломатичної служби України у зв
Щодо тимчасового вивезення транспортних засобiв
Визначення вартостi спецiальних дорожнiх транспортних засобiв
Методи визначення року виготовлення дорожньо-транспортних засобiв
Щодо митного оформлення транспортних засобiв, ввезених iз Молдови та США
Про порядок ввезення автотранспорту віком більше ніж 8 років
Щодо реєстрацiйних документiв на транспортнi засоби в РБ
Щодо реєстрацiйних документiв на транспортнi засоби

Щодо забезпечення контролю за стягненням платежiв при ввезеннi для вiльного обiгу транспортних засобiв громадянами

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

24.05.2006 р.N 11/2-10/5619-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Щодо забезпечення контролю за стягненням платежiв при ввезеннi для вiльного обiгу транспортних засобiв громадянами

     За наявною у Держмитслужбi України iнформацiєю при проведеннi митного огляду пiд час видачi Посвiдчення про реєстрацiю транспортних засобiв громадян (далi - Посвiдчення) мають мiсце випадки виявлення невiдповiдностей даних, зазначених в актах митного огляду, оформлених митними органами у пунктах пропуску через державний кордон України, даним, встановленим пiд час звiрення iнформацiї.

     Вiдповiдно до статтi 69 Митного кодексу України незалежно вiд закiнчення операцiй митного контролю, оформлення та пропуску товарiв i транспортних засобiв митний контроль за ними може здiйснюватися, якщо є достатнi пiдстави вважати, що мають мiсце порушення законодавства України чи мiжнародного договору України, укладеного в установленому законом порядку, контроль за виконанням яких покладено законом на митнi органи. Такий контроль здiйснюється на пiдставi письмового розпорядження керiвника митного органу або особи, яка його замiщує.

     Пунктом 7.5 Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобiв, що перемiщуються громадянами через митний кордон України, затверджених наказом Держмитслужби України вiд 17.11.05 N 1118 i зареєстрованих у Мiнiстерствi юстицiї України 25.11.05 за N 1428/11708, встановлено, що посадова особа митного органу здiйснює митний огляд транспортного засобу (далi - ТЗ) при видачi Посвiдчення.

     У разi виявлення пiд час проведення митного огляду розбiжностей, якi впливають на стягнення податкiв та зборiв (обов'язкових платежiв), мiж даними акту митного огляду, складеного при митному оформленнi в пунктi пропуску через державний кордон України, та фактично наявними митний огляд таких транспортних засобiв необхiдно здiйснювати з обов'язковим складанням Акту митного огляду та застосуванням цифрової фотозйомки.

     Фотографiї ТЗ повиннi вiдображати загальний вигляд ТЗ, стан та вигляд його салону. При цьому фотографiї обов'язково повиннi iлюструвати виявленi невiдповiдностi, про що робиться запис у Актi митного огляду. Фотографiї наклеюються на окремi аркушi i завiряються штампом "Пiд митним контролем" посадової особи, яка здiйснює митний огляд ТЗ.

     При цьому начальникам митних органiв, якi здiйснюють видачу Посвiдчень, забезпечити вирiшення питання стягнення належних податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) та за наявностi ознак порушень митних правил заведення справи про порушення митних правил.

     Про виявленi вище згаданi випадки негайно iнформувати пiдроздiли Держмитслужби України та Центральне митне управлiння лабораторних дослiджень та експертної роботи вiдповiдно до їх компетенцiї, а також направляти митному органу, який провiв митне оформлення ТЗ, повiдомлення про потребу проведення перевiрки та вжиття вiдповiдних заходiв до посадових осiб, що провели митне оформлення.

Перший заступник Голови СлужбиО.О.Федоров
Загрузка...