Зрозуміло / Понятно
Шановний користувач!
На жаль, ми вимушені закрити цей проект і з 30 листопада 2020 він перестане працювати. Просимо свої вибачення за можливі незручності.

Уважаемый пользователь!
К сожалению, мы вынуждены закрыть этот проект и с 30 ноября 2020 он перестанет работать. Приносим свои извинения за возможные неудобства.

Поиск авто: расширенный поиск

UAH
UAH
USD
EUR

Автоправо

Закони, Постанови Кабміну

Про перелiк документiв, необхiдних для здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України
МИТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
Про митне оформлення транспортних засобiв
Про ставки акцизного збору на деякi транспортнi засоби та кузови до них
Про затвердження Правил ввезення транспортних засобiв на територiю України
Про внесення змiн до деяких законiв України щодо реєстрацiї транспортних засобiв
Про затвердження Положення про вантажну митну декларацiю
Про перелiк вiдомостей, що оголошуються громадянами за встановленою формою у разi перемiщення ними через митний кордон України товарiв та iнших предметiв
Питання митного оформлення транспортних засобiв, призначених для офiцiйного (службового) користування представництв та консульських установ iноземних держав, представництв мiжнародних органiзацiй в Українi, а також для особистого користування їх посадовим
Про затвердження Правил державної реєстрацiї та облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв усiх типiв, марок i моделей, причепiв, напiвпричепiв та мотоколясок
Порядок здійснення митного контролю
Таможенная Конвенция О временном ввозе частных дорожных перевозочных средств
Про затвердження перелiку пунктiв пропуску для автомобiльного сполучення через державний кордон України для перемiщення громадянами транспортних засобiв та шасi i кузовiв до них
Про оцiнку майна, майнових прав та професiйну оцiночну дiяльнiсть в Українi
ЗАКОН УКРАЇНИ Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарiв та транспортних засобiв, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України
ЗАКОН УКРАЇНИ Про деякi питання ввезення на митну територiю України та реєстрацiї транспортних засобiв
ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змiн до Закону України "Про розвиток автомобiльної промисловостi України"
Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо державної пiдтримки автомобiлебудiвної промисловостi України
Статут Моторного (транспортного) страхового бюро України
ЗАКОН УКРАЇНИ Про порядок виїзду з України i в
Про обмін інформацією з Молдовою про товари та транспортні засоби, що перетинають кордон

Про ставки акцизного збору на деякi транспортнi засоби та кузови до них

ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про ставки акцизного збору на деякi транспортнi засоби та кузови до них

(назва iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.11.99р. N 1214-XIV, вiд 25.03.2005р. N 2505-IV, вiд 30.11.2006р. N 398-V)

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 12 червня 1997 року N 340/97-ВР,
вiд 4 листопада 1999 року N 1214-XIV
(Змiни, внесенi Законом України
вiд 4 листопада 1999 року N 1214-XIV,
набувають чинностi з 1 сiчня 2000 року),
вiд 7 грудня 2000 року N 2134-III,
вiд 5 квiтня 2001 року N 2371-III,
вiд 25 березня 2005 року N 2505-IV,
вiд 30 листопада 2006 року N 398-V

     1. Затвердити ставки акцизного збору на деякi транспортнi засоби:

Код товару згiдно з УКТ ЗЕДОпис товару згiдно з УКТ ЗЕДСтавки акцизного збору у твердих сумах з одиницi товару (продукцiї)
8703Автомобiлi легковi та iншi моторнi транспортнi засоби, призначенi головним чином для перевезення людей (крiм моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8702), включаючи вантажопасажирськi автомобiлi-фургони та гоночнi автомобiлi: 
8703 10- транспортнi засоби, спецiально призначенi для пересування по снiгу; спецiальнi автомобiлi для перевезення спортсменiв на майданчики для гри в гольф та аналогiчнi транспортнi засоби: 
8703 10 11 00- - транспортнi засоби спецiального призначення для перемiщення по снiгу, з двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем), або з двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням0,6 євро за 1см3
8703 10 18 00- - iншi0,6 євро за 1 см3
 - iншi транспортнi засоби з двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механiзмом: 
8703 21- - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 1000 см3: 
8703 21 10 00- - - новi0,02 євро за 1 см3
8703 21 90- - - що використовувалися: 
8703 21 90 10- - - - не бiльш як 5 рокiв1 євро за 1 см3
8703 21 90 30- - - - понад 5 рокiв1,25 євро за 1 см3
8703 22- - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 1000 см3, але не бiльш як 1500 см3: 
8703 22 10 00- - - новi0,02 євро за 1 см3
8703 22 90- - - що використовувалися: 
8703 22 90 10- - - - не бiльш як 5 рокiв1,25 євро за 1 см3
8703 22 90 30- - - - понад 5 рокiв1,5 євро за 1 см3
8703 23- - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 1500 см3, але не бiльш як 3000 см3: 
 - - - новi: 
8703 23 11- - - - моторнi транспортнi засоби, обладнанi для тимчасового проживання людей: 
8703 23 11 10- - - - з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 1500 см3, але не бiльш як 2200 см30,03 євро за 1 см3
8703 23 11 30- - - - - з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2200 см3, але не бiльш як 3000 см30,06 євро за 1 см3
8703 23 19- - - - iншi: 
8703 23 19 10- - - - - з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 1500 см3, але не бiльш як 2200 см30,03 євро за 1 см3
8703 23 19 30- - - - - з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2200 см3, але не бiльш як 3000 см30,06 євро за 1 см3
8703 23 90- - - що використовувалися: 
 - - - - з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 1500 см3, але не бiльш як 2200 см3: 
8703 23 90 11- - - - - не бiльш як 5 рокiв1,5 євро за 1 см3
8703 23 90 13- - - - - понад 5 рокiв2,0 євро за 1 см3
 - - - - з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2200 см3, але не бiльш як 3000 см3: 
8703 23 90 31- - - - - не бiльш як 5 рокiв2,0 євро за 1 см3
8703 23 90 33- - - - - понад 5 рокiв3,0 євро за 1 см3
8703 24- - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 3000 см3: 
8703 24 10 00- - - новi0,1 євро за 1 см3
8703 24 90- - - що використовувалися: 
8703 24 90 10- - - - не бiльш як 5 рокiв3,0 євро за 1 см3
8703 24 90 30- - - - понад 5 рокiв3,5 євро за 1 см3
 - iншi транспортнi засоби з двигуном внутрiшнього згоряння з запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем): 
8703 31- - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 1500 см3: 
8703 31 10 00- - - новi0,02 євро за 1 см3
8703 31 90- - - що використовувалися: 
8703 31 90 10- - - - не бiльш як 5 рокiв1,25 євро за 1 см3
8703 31 90 30- - - - понад 5 рокiв1,5 євро за 1 см3
8703 32- - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 1500 см3, але не бiльш як 2500 см3: 
 - - - новi: 
8703 32 11 00- - - - моторнi транспортнi засоби, обладнанi для тимчасового проживання людей0,03 євро за 1 см3
8703 32 19 00- - - - iншi0,03 євро за 1 см3
8703 32 90- - - що використовувалися: 
8703 32 90 10- - - - не бiльш як 5 рокiв1,75 євро за 1 см3
8703 32 90 30- - - - понад 5 рокiв2 євро за 1 см3
8703 33- - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2500 см3: 
 - - - новi: 
8703 33 11 00- - - - моторнi транспортнi засоби, обладнанi для тимчасового проживання людей0,1 євро за 1 см3
8703 33 19 00- - - - iншi0,1 євро за 1 см3
8703 33 90- - - що використовувалися: 
8703 33 90 10- - - - не бiльш як 5 рокiв2,5 євро за 1 см3
8703 33 90 30- - - - понад 5 рокiв3,25 євро за 1 см3
8703 90- iншi: 
8703 90 10 00- - транспортнi засоби, оснащенi електричними двигунами100 євро за 1 шт.
8703 90 90 00- - iншi100 євро за 1 шт.
8711 40 00 00Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допомiжним мотором, з колясками або без них з поршневим двигуном з iскровим запалюванням з кривошипно-шатунним механiзмом i робочим об'ємом цилiндрiв понад 500 см3, але не бiльш як 800 см30,2 євро за 1 см3
8711 50 00 00Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допомiжним мотором, з колясками або без них з поршневим двигуном з iскровим запалюванням з кривошипно-шатунним механiзмом i робочим об'ємом цилiндрiв понад 800 см30,2 євро за 1 см3
8711 90 00 00Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допомiжним мотором, з колясками або без них, крiм тих, що з поршневим двигуном з iскровим запалюванням з кривошипно-шатунним механiзмом; коляски0,2 євро за 1 см3
8716 10 99 00Причепи та напiвпричепи для тимчасового проживання у кемпiнгах типу причепних будиночкiв масою понад 3500 кг, крiм тих, що складаються100 євро за 1 шт.
8707Кузови (включаючи кабiни) для моторних транспортних засобiв товарних позицiй 8701 - 8705: 
8707 10- кузови для моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8703: 
8707 10 10- - для промислового складання: 
8707 10 10 10- - - укомплектованi200
8707 10 10 20- - - не укомплектованi200
8707 10 90- - iншi: 
8707 10 90 10- - - що використовувалися 5 рокiв або менше4000
8707 10 90 20- - - що використовувалися бiльше 5 рокiв4000
8707 10 90 90- - - iншi4000

     Транспортними засобами, що використовувалися, слiд вважати такi, на якi були або є реєстрацiйнi документи, виданi уповноваженими державними органами, у тому числi iноземними, що дають право експлуатувати цi транспортнi засоби.

(стаття 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.11.99р. N 1214-XIV, в редакцiї Закону України вiд 07.12.2000р. N 2134-III)
(стаття 1 втратила чиннiсть у частинi затвердження ставок ввiзного мита згiдно iз Законом України вiд 05.04.2001р. N 2371-III)
(стаття 1 у редакцiї Закону України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 30.11.2006р. N 398-V)

     2. Акцизний збiр з транспортних засобiв та кузовiв до них, що iмпортуються в Україну, сплачується у валютi України за валютним (обмiнним) курсом Нацiонального банку України, який дiяв на день подання митної декларацiї.

(частина перша статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 30.11.2006р. N 398-V)

     Акцизний збiр з транспортних засобiв та та кузовiв до них, що виробленi i реалiзуються в Українi, сплачується у валютi України i розраховується за валютним (обмiнним) курсом Нацiонального банку України, що дiє на перший день кварталу, в якому здiйснюється реалiзацiя товару (продукцiї), i залишається незмiнним протягом кварталу.

(частина друга статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 30.11.2006р. N 398-V)

     Встановити, що визначенi цим Законом кузови (як укомплектованi, так i не укомплектованi) для моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8703, якi використовуються для промислового складання, ввозяться на територiї спецiальних економiчних зон i територiї прiоритетного розвитку з метою реалiзацiї iнвестицiйних договорiв зi сплатою акцизного збору i податку на додану вартiсть.

(статтю 2 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 30.11.2006р. N 398-V)

     3. Встановити, що визначенi цим Законом транспортнi засоби та кузови до них, незалежно вiд країни їх виробництва, якi ввозяться (пересилаються) на митну територiю України громадянами України, iноземними громадянами та особами без громадянства, пiдлягають обкладенню всiма видами податкiв, встановлених для iмпортованих товарiв (податок на добавлену вартiсть, ввiзне мито, акцизний збiр тощо), якщо iнше не передбачено мiжнародними договорами України.

(стаття 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.11.99р. N 1214-XIV, вiд 30.11.2006р. N 398-V)

     4. Статтю 4 виключено

(стаття 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.06.97р. N 340/97-ВР, виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     5. Статтю 5 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     6. Стаття 6 втратила чиннiсть

(Закон доповнено статтею 6 згiдно iз Законом України вiд 12.06.97р. N 340/97-ВР, стаття 6 втратила чиннiсть згiдно iз Законом України вiд 04.11.99р. N 1214-XIV)
 
Президент України
Л. КУЧМА

м. Київ
24 травня 1996 року
N 216/96-ВР

Загрузка...