Зрозуміло / Понятно
Шановний користувач!
На жаль, ми вимушені закрити цей проект і з 30 листопада 2020 він перестане працювати. Просимо свої вибачення за можливі незручності.

Уважаемый пользователь!
К сожалению, мы вынуждены закрыть этот проект и с 30 ноября 2020 он перестанет работать. Приносим свои извинения за возможные неудобства.

Поиск авто: расширенный поиск

UAH
UAH
USD
EUR

Автоправо

Закони, Постанови Кабміну

Про перелiк документiв, необхiдних для здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України
МИТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
Про митне оформлення транспортних засобiв
Про ставки акцизного збору на деякi транспортнi засоби та кузови до них
Про затвердження Правил ввезення транспортних засобiв на територiю України
Про внесення змiн до деяких законiв України щодо реєстрацiї транспортних засобiв
Про затвердження Положення про вантажну митну декларацiю
Про перелiк вiдомостей, що оголошуються громадянами за встановленою формою у разi перемiщення ними через митний кордон України товарiв та iнших предметiв
Питання митного оформлення транспортних засобiв, призначених для офiцiйного (службового) користування представництв та консульських установ iноземних держав, представництв мiжнародних органiзацiй в Українi, а також для особистого користування їх посадовим
Про затвердження Правил державної реєстрацiї та облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв усiх типiв, марок i моделей, причепiв, напiвпричепiв та мотоколясок
Порядок здійснення митного контролю
Таможенная Конвенция О временном ввозе частных дорожных перевозочных средств
Про затвердження перелiку пунктiв пропуску для автомобiльного сполучення через державний кордон України для перемiщення громадянами транспортних засобiв та шасi i кузовiв до них
Про оцiнку майна, майнових прав та професiйну оцiночну дiяльнiсть в Українi
ЗАКОН УКРАЇНИ Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарiв та транспортних засобiв, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України
ЗАКОН УКРАЇНИ Про деякi питання ввезення на митну територiю України та реєстрацiї транспортних засобiв
ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змiн до Закону України "Про розвиток автомобiльної промисловостi України"
Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо державної пiдтримки автомобiлебудiвної промисловостi України
Статут Моторного (транспортного) страхового бюро України
ЗАКОН УКРАЇНИ Про порядок виїзду з України i в
Про обмін інформацією з Молдовою про товари та транспортні засоби, що перетинають кордон

Про внесення змiн до деяких законiв України щодо реєстрацiї транспортних засобiв

ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України щодо реєстрацiї транспортних засобiв

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законiв України:

     1. Закон України "Про податок з власникiв транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 15, ст. 117; 1998 р., N 25, ст. 147; 1999 р., N 5 - 6, ст. 39, N 40, ст. 361; 2000 р., N 10, ст. 78, N 43, ст. 363; 2001 р., N 10, ст. 44; 2004 р., N 8, ст. 67; 2005 р., N N 17 - 19, ст. 267) викласти в такiй редакцiї:

"ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про податок з власникiв транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв

     Цим Законом встановлюється податок з власникiв деяких наземних i водних транспортних засобiв, самохiдних машин i механiзмiв як джерело фiнансування будiвництва, реконструкцiї, ремонту та утримання автомобiльних шляхiв загального користування та проведення природоохоронних заходiв на водоймищах.

     Стаття 1. Платники податку

     Платниками податку з власникiв транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв є пiдприємства, установи та органiзацiї, якi є юридичними особами, iноземнi юридичнi особи (далi - юридичнi особи), а також громадяни України, iноземнi громадяни та особи без громадянства (далi - фiзичнi особи), якi здiйснюють першу реєстрацiю в Українi, реєстрацiю, перереєстрацiю транспортних засобiв та/або мають зареєстрованi в Українi згiдно з чинним законодавством власнi транспортнi засоби, якi вiдповiдно до статтi 2 цього Закону є об'єктами оподаткування.

     Стаття 2. Об'єкти оподаткування

     Об'єктами оподаткування є:

     трактори (колiснi) - код за Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (далi - код) - 8701, крiм гусеничних;

     тiльки сiдельнi тягачi - код 8701 20;

     автомобiлi, призначенi для перевезення не менше 10 осiб, включаючи водiя, - код 8702;

     автомобiлi легковi - код 8703;

     автомобiлi вантажнi - код 8704;

     автомобiлi спецiального призначення, крiм тих, що використовуються для перевезення пасажирiв i вантажiв, - код 8705 (крiм пожежних i швидкої допомоги);

     мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з установленим двигуном - код 8711, крiм тих, що мають об'єм цилiндра двигуна до 50 куб. см, - код 8711 10;

     яхти та судна паруснi з допомiжним двигуном або без нього (крiм спортивних) - код 8903 91;

     човни моторнi i катери, крiм човнiв з пiдвiсним двигуном (крiм спортивних), - код 8903 92;

     iншi човни (крiм спортивних) - код 8903 99.

     Транспортнi засоби, що не є об'єктами оподаткування:

     трактори на гусеничному ходу - код 8701 30;

     мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з установленим двигуном з об'ємом цилiндра двигуна до 50 куб. см - код 8711 10;

     тiльки автомобiлi спецiального призначення швидкої допомоги та пожежнi - код 8705;

     транспортнi засоби вантажнi, самохiднi, що використовуються на заводах, складах, у портах та аеропортах для перевезення вантажiв на короткi вiдстанi, - код 8709;

     машини i механiзми для сiльськогосподарських робiт - коди 8432; 8433;

     тiльки яхти, судна паруснi i човни спортивнi - коди 8903 91; 8903 92; 8903 99.

     Стаття 3. Ставки i зарахування податку

     Податок з власникiв транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв сплачується у таких розмiрах:

КодОпис об'єктiв оподаткуванняСтавка податку на рiк (з 100 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна, з 1 кВт потужностi двигуна або 100 см довжини)
 При першiй реєстрацiї в Українi: 
8701трактори колiснi (крiм гусеничних - код 8701 30 та тiльки сiдельних тягачiв)2,5 грн з 100 куб. см
8701 20тiльки сiдельнi тягачi 
новi15 грн з 100 куб. см
що використовувалися до 8 рокiв15 грн з 100 куб. см
що використовувалися понад 8 рокiв500 грн з 100 куб. см
8702автомобiлi для перевезення не менш як 10 осiб, включаючи водiя, з об'ємом цилiндрiв двигуна: 
до 6000 куб. см 
новi5 грн з 100 куб. см
що використовувалися до 8 рокiв5 грн з 100 куб. см
що використовувалися понад 8 рокiв500 грн з 100 куб. см
вiд 6001 куб. см i бiльше 
новi5 грн з 100 куб. см
що використовувалися до 8 рокiв5 грн з 100 куб. см
що використовувалися понад 8 рокiв10 грн з 100 куб. см
8703автомобiлi легковi (крiм автомобiлiв з електродвигуном - код 8703 90 10 00) з об'ємом цилiндрiв двигуна: 
до 1000 куб. см 
новi3 грн з 100 куб. см
що використовувалися до 8 рокiв5 грн з 100 куб. см
що використовувалися понад 8 рокiв100 грн з 100 куб. см
вiд 1001 куб. см до 1500 куб. см 
новi4 грн з 100 куб. см
що використовувалися до 8 рокiв5 грн з 100 куб. см
що використовувалися понад 8 рокiв200 грн з 100 куб. см
вiд 1501 куб. см до 1800 куб. см 
новi5 грн з 100 куб. см
що використовувалися до 8 рокiв7 грн з 100 куб. см
що використовувалися понад 8 рокiв300 грн з 100 куб. см
вiд 1801 куб. см до 2500 куб. см 
новi10 грн з 100 куб. см
що використовувалися до 8 рокiв12 грн з 100 куб. см
що використовувалися понад 8 рокiв500 грн з 100 куб. см
вiд 2501 куб. см до 3500 куб. см 
новi25 грн з 100 куб. см
що використовувалися до 8 рокiв30 грн з 100 куб. см
що використовувалися понад 8 рокiв750 грн з 100 куб. см
вiд 3501 куб. см i бiльше 
новi40 грн з 100 куб. см
що використовувалися до 8 рокiв45 грн з 100 куб. см
що використовувалися понад 8 рокiв1000 грн з 100 куб. см
8703 90 10 00транспортнi засоби, оснащенi електродвигунами0,5 грн з 1 кВт
8704автомобiлi вантажнi з об'ємом цилiндрiв двигуна: 
до 8200 куб. см 
новi15 грн з 100 куб. см
що використовувалися до 5 рокiв50 грн з 100 куб. см
що використовувалися вiд 5 до 8 рокiв700 грн з 100 куб. см
що використовувалися понад 8 рокiв1000 грн з 100 куб. см
вiд 8201 куб. см до 15000 куб. см 
новi20 грн з 100 куб. см
що використовувалися до 5 рокiв30 грн з 100 куб. см
що використовувалися вiд 5 до 8 рокiв50 грн з 100 куб. см
що використовувалися понад 8 рокiв1000 грн з 100 куб. см
вiд 15001 куб. см i бiльше 
новi25 грн з 100 куб. см
що використовувалися до 5 рокiв30 грн з 100 куб. см
що використовувалися вiд 5 до 8 рокiв50 грн з 100 куб. см
що використовувалися понад 8 рокiв300 грн з 100 куб. см
8705автомобiлi спецiального призначення (крiм пожежних i швидкої допомоги) 
новi5 грн з 100 куб. см
що використовувалися до 8 рокiв5 грн з 100 куб. см
що використовувалися понад 8 рокiв100 грн з 100 куб. см
 При проведеннi реєстрацiї, перереєстрацiї та чергового технiчного огляду: 
8701трактори колiснi (крiм гусеничних - код 8701 30 та тiльки сiдельних тягачiв)2,5 грн з 100 куб. см
8701 20тiльки сiдельнi тягачi15 грн з 100 куб. см
8702автомобiлi для перевезення не менш як 10 осiб, включаючи водiя, з об'ємом цилiндрiв двигуна: 
до 6000 куб. см5 грн з 100 куб. см
вiд 6001 куб. см i бiльше5 грн з 100 куб. см
8703автомобiлi легковi (крiм автомобiлiв з електродвигуном - код 8703 90 10 00) з об'ємом цилiндрiв двигуна: 
до 1000 куб. см3 грн з 100 куб. см
вiд 1001 куб. см до 1500 куб. см4 грн з 100 куб. см
вiд 1501 куб. см до 1800 куб. см5 грн з 100 куб. см
вiд 1801 куб. см до 2500 куб. см10 грн з 100 куб. см
вiд 2501 куб. см до 3500 куб. см25 грн з 100 куб. см
вiд 3501 куб. см i бiльше40 грн з 100 куб. см
8703 90 10 00транспортнi засоби, оснащенi електродвигунами0,5 грн з 1 кВт
8704автомобiлi вантажнi з об'ємом цилiндрiв двигуна: 
до 8200 куб. см15 грн з 100 куб. см
вiд 8201 куб. см до 15000 куб. см20 грн з 100 куб. см
вiд 15001 куб. см i бiльше25 грн з 100 куб. см
8705автомобiлi спецiального призначення (крiм пожежних i швидкої допомоги)5 грн з 100 куб. см
8711мотоцикли (мопеди), велосипеди з двигуном (крiм тих, що мають об'єм цилiндра двигуна до 50 куб. см, - код 8711 10 00 00) з об'ємом цилiндрiв двигуна: 
до 500 куб. см3 грн з 100 куб. см
вiд 501 до 800 куб. см5 грн з 100 куб. см
вiд 801 куб. см i бiльше10 грн з 100 куб. см
яхти i судна паруснi з допомiжним двигуном або без нього (крiм спортивних): 
8903 91 10 00морськi14 грн з 100 см довжини
8903 91 91 00яхти i судна паруснi масою не бiльш як 100 кг7 грн з 100 см довжини
8903 91 93 00яхти i судна паруснi масою понад 100 кг та завдовжки не бiльш як 7,5 м7 грн з 100 см довжини
8903 91 99 00яхти i судна паруснi масою понад 100 кг та завдовжки понад 7,5 м14 грн з 100 см довжини
 човни моторнi i катери, крiм човнiв з пiдвiсним двигуном (крiм спортивних):  
8903 92 10 00морськi14 грн з 100 см довжини
8903 92 91 00човни моторнi i катери завдовжки не бiльш як 7,5 м7 грн з 100 см довжини
8903 92 99 00човни моторнi i катери завдовжки понад 7,5 м14 грн з 100 см довжини
 плавучi засоби (крiм спортивних):  
8903 99 10 00з масою не бiльш як 100 кг7 грн з 100 см довжини
8903 99 91 00завдовжки не бiльш як 7,5 м та масою понад 100 кг7 грн з 100 см довжини
8903 99 99 00завдовжки понад 7,5 м та масою понад 100 кг14 грн з 100 см довжини

     Перша реєстрацiя в Українi - це реєстрацiя транспортного засобу в Українi, яка здiйснюється уповноваженими державними органами України вперше щодо цього транспортного засобу.

     Податок з визначених цим Законом власникiв наземних транспортних засобiв сплачується юридичними та фiзичними особами за мiсцем реєстрацiї таких транспортних засобiв на спецiальнi рахунки територiальних дорожнiх фондiв республiканського бюджету Автономної Республiки Крим, обласних бюджетiв та бюджетiв мiст Києва та Севастополя.

     Територiальнi дорожнi фонди спрямовують 85 вiдсоткiв iз суми цього податку на фiнансування витрат, пов'язаних з будiвництвом, реконструкцiєю, ремонтом i утриманням автомобiльних дорiг загального користування, а також сiльських дорiг, а 15 вiдсоткiв - до бюджетiв мiсцевого самоврядування на ремонт i утримання вулиць у населених пунктах, що належать до комунальної власностi i сумiщаються з автомобiльними дорогами загального користування державного значення.

     Податок з визначених цим Законом власникiв водних транспортних засобiв спрямовується до бюджетiв мiсцевого самоврядування (мiсцевих бюджетiв) за мiсцем реєстрацiї таких транспортних засобiв.

     Стаття 4. Пiльги щодо податку

     Вiд сплати податку звiльняються:

     а) фiзичнi особи, зазначенi у пунктах 1 i 2 частини першої статтi 14 Закону України "Про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи", статтях 4 - 11 Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту", статтях 6 i 8 Закону України "Про основнi засади соцiального захисту ветеранiв працi та iнших громадян похилого вiку в Українi", а також iнвалiди незалежно вiд групи iнвалiдностi (у тому числi дiти-iнвалiди за поданням органiв соцiального захисту) - щодо одного легкового автомобiля (мотоколяски) з об'ємом цилiндрiв двигуна до 2500 куб. см або одного мотоцикла з об'ємом цилiндрiв двигуна до 750 куб. см чи одного човна моторного або катера (крiм спортивного) з довжиною корпусу до 7,5 м;

     б) фiзичнi особи, зазначенi у пунктах 3 i 4 частини першої статтi 14 Закону України "Про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи", щодо одного легкового автомобiля з об'ємом цилiндрiв двигуна до 2500 куб. см або одного мотоцикла з об'ємом цилiндрiв двигуна до 750 куб. см чи одного човна моторного або катера (крiм спортивного) з довжиною корпусу до 7,5 м до їх вiдселення та протягом трьох рокiв пiсля переселення iз зони гарантованого добровiльного вiдселення чи зони посиленого радiоекологiчного контролю;

     в) на 50 вiдсоткiв - громадяни, у власностi яких знаходяться легковi автомобiлi (код 8703) з об'ємом цилiндрiв двигуна до 2500 куб. см, взятi на облiк в Українi до 1990 року включно, та вантажнi автомобiлi (код 8704) з об'ємом цилiндрiв двигуна до 6001 куб. см до 1990 року випуску включно, - щодо одного з зазначених автомобiлiв;

     г) особи, якi згiдно iз законодавством є платниками фiксованого сiльськогосподарського податку, - за трактори колiснi (код 8701, крiм сiдельних тягачiв - код 8701 02) та вантажнi автомобiлi (код 8704).

     Пiльги, визначенi цiєю статтею, не поширюються на транспортнi засоби, якi вперше реєструються в Українi, крiм легкових автомобiлiв для iнвалiдiв (код 8703) з об'ємом цилiндрiв двигуна до 2500 куб. см, що придбанi за рахунок коштiв державного чи мiсцевих бюджетiв та/або безоплатно переданi iнвалiдам вiдповiдно до законодавства України.

     Органи мiсцевого самоврядування вiдповiдно до їх повноважень мають право приймати рiшення щодо звiльнення вiд сплати податку осiб, якi мають посвiдчення водiя на право керування транспортним засобом вiдповiдної категорiї, щодо одного легкового автомобiля (код 8703) з об'ємом цилiндрiв двигуна до 2500 куб. см або одного вантажного автомобiля (код 8704) з об'ємом цилiндрiв двигуна до 6001 куб. см на одну особу, крiм транспортних засобiв, якi вперше реєструються в Українi.

     Стаття 5. Строки сплати податку

     Податок з власникiв транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв сплачується:

     фiзичними особами - перед проведенням першої реєстрацiї в Українi, реєстрацiєю, перереєстрацiєю транспортних засобiв, а також перед технiчним оглядом транспортних засобiв щорiчно або один раз за два роки, але не пiзнiше першого пiврiччя року, в якому провадиться технiчний огляд;

     юридичними особами - щоквартально рiвними частинами до 15 числа мiсяця, що настає за звiтним кварталом.

     За придбанi протягом року юридичними особами транспортнi засоби, крiм тих, що вперше реєструються в Українi, податок сплачується перед їх реєстрацiєю за мiсяцi, якi залишилися до кiнця року, починаючи з мiсяця, в якому проведено реєстрацiю транспортного засобу. За транспортнi засоби, якi вперше реєструються в Українi, податок сплачується перед їх першою реєстрацiєю. Розрахунок суми податку за такi транспортнi засоби в 10-денний термiн пiсля їх реєстрацiї подається до вiдповiдного податкового органу.

     За транспортнi засоби, знятi юридичними особами протягом року з реєстрацiї (перереєстрованi), здiйснюється перерахунок розмiру податку, крiм податку, сплаченого при першiй реєстрацiї в Українi. Розмiр податку перераховується перед зняттям їх з реєстрацiї (перереєстрацiєю) за мiсяцi, якi залишилися до кiнця року, починаючи з мiсяця, наступного за тим, в якому транспортний засiб знято з реєстрацiї (перереєстровано).

     Фiзичнi особи - платники податку зобов'язанi пред'являти органам, що здiйснюють першу реєстрацiю в Українi, реєстрацiю, перереєстрацiю, зняття з облiку або технiчний огляд транспортних засобiв, квитанцiї або платiжнi доручення про сплату податку за попереднiй (у разi здiйснення сплати) та за поточний роки, а платники, звiльненi вiд сплати цього податку, - вiдповiдний документ, що дає право на користування цими пiльгами.

     Юридичнi особи - платники податку зобов'язанi пред'являти органам, що здiйснюють першу реєстрацiю в Українi, реєстрацiю, перереєстрацiю, зняття з облiку або технiчний огляд транспортних засобiв, платiжнi доручення про сплату податку з написом (помiткою) установи банку про зарахування податку по наземних транспортних засобах до територiальних дорожнiх фондiв, а по водних транспортних засобах - до вiдповiдних бюджетiв мiсцевого самоврядування (сiльських, селищних, мiських).

     У разi вiдсутностi документiв про сплату податку або документiв, що дають право на користування пiльгами, перша реєстрацiя в Українi, реєстрацiя, перереєстрацiя, зняття з облiку i технiчний огляд транспортних засобiв не провадяться.

     Стаття 6. Порядок обчислення i сплати податку

     Податок з власникiв транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв обчислюється юридичними особами на пiдставi звiтних даних про кiлькiсть транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв станом на 1 сiчня поточного року. Обчислення податку з власникiв наземних транспортних засобiв провадиться виходячи з об'єму цилiндрiв або потужностi двигуна кожного виду i марки транспортних засобiв, а податку з власникiв водних транспортних засобiв - виходячи з довжини транспортного засобу за ставками, зазначеними у статтi 3 цього Закону.

     Юридичнi особи на основi бухгалтерського звiту (балансу) у строки, визначенi законом для рiчного звiтного перiоду, подають вiдповiдному органу державної податкової служби за мiсцем реєстрацiї транспортних засобiв розрахунок суми податку з власникiв транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв на поточний рiк за формою, затвердженою центральним податковим органом України.

     У разi викрадення транспортного засобу податок його власником не сплачується, якщо факт викрадення пiдтверджується вiдповiдними документами органiв, якими порушено вiдповiдну кримiнальну справу.

     Якщо право користування транспортним засобом передано фiзичною особою за дорученням iншiй особi, податок з власникiв транспортних засобiв сплачується його власником або вiд його iменi особою, якiй це право передано, якщо це передбачено в дорученнi на право користування транспортним засобом, за мiсцем реєстрацiї цього транспортного засобу.

     Сума податку з власникiв транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв, що сплачується фiзичними особами, обчислюється за ставками, визначеними у статтi 3 цього Закону. За транспортнi засоби, придбанi протягом року, крiм тих, що вперше реєструються в Українi, податок сплачується пропорцiйно кiлькостi мiсяцiв, якi залишилися до кiнця року, починаючи з мiсяця, в якому проведено реєстрацiю транспортного засобу.

     У разi виявлення юридичних чи фiзичних осiб, якi не сплачували податок з власникiв транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв, вони зобов'язанi сплатити податок не бiльш як за три попереднi роки.

     Перерахування неправильно сплаченого податку допускається не бiльш як за три попереднi роки.

     Органи, що здiйснюють державну реєстрацiю транспортних засобiв, зобов'язанi щомiсячно повiдомляти податковi органи про транспортнi засоби, зареєстрованi або знятi з реєстрацiї протягом попереднього мiсяця, за формою, затвердженою центральним податковим органом України, та їх власникiв.

     Стаття 7. Вiдповiдальнiсть платникiв податку

     У разi приховування (заниження) об'єктiв оподаткування з власникiв транспортних засобiв стягуються сума несплаченого податку, а також пеня або штраф у порядку, передбаченому законом.

     Посадовi особи, виннi у приховуваннi (неврахуваннi) об'єктiв оподаткування, а також у вiдсутностi бухгалтерського облiку чи веденнi його з порушенням встановленого порядку, у неподаннi, несвоєчасному поданнi або поданнi не за встановленою формою розрахункiв чи iнших документiв, пов'язаних з обчисленням i сплатою податку, притягаються до вiдповiдальностi вiдповiдно до чинного законодавства.

     Недоїмки iз сплати податку, а також суми штрафiв, пеня стягуються з платникiв податку згiдно iз законодавством.

     Стаття 8. Оскарження дiй посадових осiб податкових органiв

     Оскарження дiй посадових осiб податкових органiв, пов'язаних iз справлянням податку та застосуванням фiнансових санкцiй, провадиться вiдповiдно до законодавства України".

     2. Абзац четвертий частини другої статтi 1 та абзац третiй частини четвертої статтi 9 Закону України "Про фiксований сiльськогосподарський податок" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 5 - 6, ст. 39, N 9 - 10, ст. 69; 2000 р., N 37, ст. 308; 2001 р., N 11, ст. 47; 2003 р., N 46, ст. 365; 2005 р., N 6, ст. 137) виключити.

     3. Пункт 7 частини першої статтi 8 Закону України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарiв та транспортних засобiв, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 1, ст. 2) викласти в такiй редакцiї:

     "7) транспортнi засоби в кiлькостi однiєї одиницi по кожнiй товарнiй позицiї та товари, що ввозяться (пересилаються) громадянами i входять до складу спадщини за законом, вiдкритої за межами України на користь резидента, у разi пiдтвердження її складу органами, що вчиняють нотарiальнi дiї у країнi її вiдкриття. Зазначене пiдтвердження легалiзується у вiдповiднiй закордоннiй дипломатичнiй (консульськiй) установi України, якщо iнше не передбачено мiжнародними договорами України.

     Транспортнi засоби, що ввозяться громадянами в Україну як спадщина, пiдлягають тимчасовiй постановцi на облiк в уповноважених державних органах на термiн до трьох рокiв з оформленням документiв на право тимчасової експлуатацiї таких транспортних засобiв без права вiдчуження та/або передачi в користування iншим особам зi сплатою податку з власникiв транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв.

     Транспортнi засоби, зазначенi в цьому пунктi, можуть бути вiдчуженi або переданi у володiння, та/або у користування, та/або у розпорядження впродовж трьох рокiв з моменту ввезення на митну територiю України тiльки пiсля сплати у повному обсязi всiх податкiв та зборiв (обов'язкових платежiв), передбачених законодавством України, на день ввезення транспортного засобу на митну територiю України".

     4. У статтi 31 Закону України "Про деякi питання ввезення на митну територiю України та реєстрацiї транспортних засобiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 34, ст. 435; 2006 р., N 8, ст. 93) слова "через п'ять рокiв" виключити.

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2007 року.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд чи скасування мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.

Президент УкраїниВ. ЮЩЕНКО

м. Київ
6 грудня 2006 року
N 427-V

Загрузка...