Зрозуміло / Понятно
Шановний користувач!
На жаль, ми вимушені закрити цей проект і з 30 листопада 2020 він перестане працювати. Просимо свої вибачення за можливі незручності.

Уважаемый пользователь!
К сожалению, мы вынуждены закрыть этот проект и с 30 ноября 2020 он перестанет работать. Приносим свои извинения за возможные неудобства.

Поиск авто: расширенный поиск

UAH
UAH
USD
EUR

Автоправо

Закони, Постанови Кабміну

Про перелiк документiв, необхiдних для здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України
МИТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
Про митне оформлення транспортних засобiв
Про ставки акцизного збору на деякi транспортнi засоби та кузови до них
Про затвердження Правил ввезення транспортних засобiв на територiю України
Про внесення змiн до деяких законiв України щодо реєстрацiї транспортних засобiв
Про затвердження Положення про вантажну митну декларацiю
Про перелiк вiдомостей, що оголошуються громадянами за встановленою формою у разi перемiщення ними через митний кордон України товарiв та iнших предметiв
Питання митного оформлення транспортних засобiв, призначених для офiцiйного (службового) користування представництв та консульських установ iноземних держав, представництв мiжнародних органiзацiй в Українi, а також для особистого користування їх посадовим
Про затвердження Правил державної реєстрацiї та облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв усiх типiв, марок i моделей, причепiв, напiвпричепiв та мотоколясок
Порядок здійснення митного контролю
Таможенная Конвенция О временном ввозе частных дорожных перевозочных средств
Про затвердження перелiку пунктiв пропуску для автомобiльного сполучення через державний кордон України для перемiщення громадянами транспортних засобiв та шасi i кузовiв до них
Про оцiнку майна, майнових прав та професiйну оцiночну дiяльнiсть в Українi
ЗАКОН УКРАЇНИ Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарiв та транспортних засобiв, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України
ЗАКОН УКРАЇНИ Про деякi питання ввезення на митну територiю України та реєстрацiї транспортних засобiв
ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змiн до Закону України "Про розвиток автомобiльної промисловостi України"
Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо державної пiдтримки автомобiлебудiвної промисловостi України
Статут Моторного (транспортного) страхового бюро України
ЗАКОН УКРАЇНИ Про порядок виїзду з України i в
Про обмін інформацією з Молдовою про товари та транспортні засоби, що перетинають кордон

Про деякi питання ввезення на митну територiю України та реєстрацiї транспортних засобiв

ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про деякi питання ввезення на митну територiю України та реєстрацiї транспортних засобiв

(назва iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 30.11.2005 р. N 3151-IV)

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 30 листопада 2005 року N 3151-IV,
вiд 6 грудня 2006 року N 427-V

     З метою регулювання ввезення на митну територiю України та проведення першої реєстрацiї ввезених або виготовлених в Українi транспортних засобiв Верховна Рада України постановляє:

(постановляюча частина iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 30.11.2005 р. N 3151-IV)

     1. Пропуск на митну територiю України з метою вiльного обiгу (у тому числi з метою розкомплектування на запаснi частини) тракторiв колiсних для перевезення напiвпричепiв (сiдельних тягачiв), автобусiв, легкових автомобiлiв, вантажних автомобiлiв, автомобiлiв спецiального призначення та шасi з встановленими двигунами - коди товарних позицiй згiдно з Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi 8701 20, 8702 - 8705 та 8706 (шасi з встановленими двигунами тiльки для автомобiлiв товарних позицiй 8701 20 та 8702 - 8705) допускається за умови, що на момент перемiщення через митний кордон України пройшло не бiльше 8 рокiв з дати їх виготовлення.

(стаття 1 у редакцiї Закону України вiд 30.11.2005 р. N 3151-IV)

     2. Пропуск на митну територiю України з метою вiльного обiгу та першу реєстрацiю в Українi ввезених транспортних засобiв нових i таких, що були в користуваннi, або виготовлених в Українi здiйснюють за умови їх вiдповiдностi екологiчним нормам не нижче рiвня "ЄВРО-2" згiдно з технiчними регламентами та нацiональними стандартами (щонайменше за умови вiдповiдностi вимогам рiвня "В" ДСТУ UN/ECE R 49-02А,В:2002 або "B","C","D" ДСТУ UN/ECE R 83-03:2002, якi застосовують залежно вiд особливостей конструкцiї транспортних засобiв):

     - для тракторiв колiсних для перевезення напiвпричепiв (сiдельних тягачiв), автобусiв та легкових автомобiлiв - коди товарних позицiй 8701 20, 8702 та 8703 - з 1 сiчня 2006 року. Цю норму не поширюють до 1 липня 2006 року на зазначенi транспортнi засоби, перемiщенi на митну територiю України або виготовленi в Українi до 31 грудня 2005 року включно, та транспортнi засоби, на якi до 31 грудня 2005 року включно видано сертифiкати вiдповiдностi;

     - для вантажних автомобiлiв та автомобiлiв спецiального призначення - коди товарних позицiй 8704 та 8705 - з 1 сiчня 2007 року.

(стаття 2 у редакцiї Закону України вiд 30.11.2005 р. N 3151-IV)

     3. Документом, що засвiдчує вiдповiднiсть транспортних засобiв вимогам технiчних регламентiв та нацiональних стандартiв, є сертифiкат або iнший документ про пiдтвердження вiдповiдностi, виданий згiдно iз законодавством України.

(стаття 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 30.11.2005 р. N 3151-IV)

     31. Стаття 1 цього Закону втрачає чиннiсть з дня вступу України до Свiтової органiзацiї торгiвлi.

(Закон доповнено статтею 31 згiдно iз Законом України вiд 30.11.2005 р. N 3151-IV, стаття 31 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.12.2006 р. N 427-V)

     32. Дiя статей 1 i 2 цього Закону не поширюється на транспортнi засоби, якi ввозяться на митну територiю України тимчасово, з метою транзиту та при переселеннi громадян на постiйне мiсце проживання до України.

(Закон доповнено статтею 32 згiдно iз Законом України вiд 30.11.2005 р. N 3151-IV)

     4. Статтю 4 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 30.11.2005 р. N 3151-IV)

     5. Статтю 5 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 30.11.2005 р. N 3151-IV)

     6. Пункт 3 роздiлу II "Прикiнцевi положення" Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо регулювання ринку автомобiлiв в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 4, ст. 16) виключити.

     7. Пункт 2 роздiлу II "Прикiнцевi положення" Закону України "Про внесення змiн до деяких законiв України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 29, ст. 368) виключити.

     8. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

(стаття 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 30.11.2005 р. N 3151-IV)
 
Президент України
В. ЮЩЕНКО

м. Київ
6 липня 2005 року
N 2739-IV

Загрузка...